MENU UTAMA

PAUTAN

Sabah Net
Portal MyGov
Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah
Jabatan Perhutanan Sabah
MPIC
MTIB
Forest Plantation Sdn. Bhd

 
 
 
 
 
 
 

APLIKASI INTRANETSMAPAN
Smapan Peribadi
E-Peperiksaan
E Cuti
E-Pekeliling
PENGENALAN

 

Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah ( S A F O D A ) telah ditubuhkan apabila Enakmen No. 20, 1976 telah diluluskan oleh Dewan Perundangan Negeri Sabah pada 24 Disember 1976.  Enakmen tersebut telah berkuatkuasa pada 01 Januari 1977.

Enakmen No. 20, 1976 telah diganti dengan Enakmen No. 24, 1981 untuk memperkukuhkan lagi hal-hal berhubung perlembagaan, prosedur, pentadbiran, fungsi-fungsi dan kewangan S A F O D A.   Enakmen No. 24, 1981 telah dibuat pindaan pada 13 April 1991 dan 28 Ogos 1996.

SAFODA adalah salah satu agensi kerajaan di bawa Jabatan Ketua Menteri.