.
Sejarah Bendera Dan Lambang Negeri Sabah (Dulu Dan Sekarang)
Lokasi Sejarah Penubuhan Manual Pengurusan Rekod Sistem Fail Senarai pejabat sudah pindah fail Projek "URUS" Pemeriksaan Rekod Galeri Ibu Pejabat Arkib KK
izin-Kursus INSAN
SENARAI PEJABAT AWAM NEGERI YANG SUDAH MEMINDAHKAN FAIL KE PUSAT REKOD ARKIB NEGERI SABAH BHG. PEDALAMAN, KENINGAU.
DAERAH KENINGAU
   
1. Pejabat Daerah Keningau
2. Majlis Daerah Keningau
3. Pejabat Pertanian Keningau
4. Koperasi Pembangunan Desa, Keningau
5. Jab. Air Keningau
6. Bendahari Daerah Keningau
7. Pej. Perhutanan Wilayah Keningau
8. Kem. Belia dan Sukan (N) Keningau
9. Perkhidmatan Haiwan & Perusahaan Ternak Keningau
10. Pejabat Daerah Kecil Sook.
11. Kompleks Sukan Keningau
12. Koperasi Pembangunan Desa, SOOK
DAERAH TAMBUNAN
   
1. Pejabat Daerah Tambunan
2. Pejabat Perhutanan Tambunan
3. Unit Pemimpin Kemajuan Rakyat Tambunan

 

 

 

 

 

DAERAH TENOM
   
1. Pejabat Daerah Tenom
2. Majlis Daerah Tenom
3. JPS Tenom
4. Pejabat Pertanian Tenom
5. Pej. Perhutanan Tenom
DAERAH NABAWAN
   
1. Pejabat Daerah Nabawan