Halaman Utama | Pautan Lain | Hubungi Kami     "Pengiktirafan HALAL adalah halal dimakan atau digunakan dari segi syarak"

Permohonan

Kriteria Halal

Bayaran Logo Halal

Bayaran Pemeriksaan

Jawatankuasa MGI

Pengesahan Produk Luar

Enakmen Jenayah Syariah





URUSETIA
JAWATANKUASA MGI

Unit MGI,
Bahagian Penyelidikan dan Sebaran Am JHEAINS,
Tingkat 3, 9, 10, Blok A Wisma MUIS, Kota Kinabalu.
Tel: 088-222435
Jawatankuasa
MGI Negeri Sabah


paparan terbaik
800 x 600

JAWATANKUASA MAKANAN DAN BAHAN GUNAAN ISLAM NEGERI SABAH


Pengurusan halal di Negeri Sabah di bawah bidang kuasa Jawatankuasa Makanan dan Bahan Gunaan Islam Negeri Sabah dan dibantu oleh 4 panel iaitu :-

 1. Panel Pemeriksa
 2. Panel Melulus
 3. Panel Pemantau
 4. Panel Kursus

1. Jawatankuasa Induk MGI Negeri Sabah

 • Pengerusi - Pengerusi majlis Ugama Islam Negri Sabah (MUIS)
 • Timbalan Pengerusi – Timbalan Pengerusi Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS)
 • Setiausaha - Ust. Abidin Ali Hassan



Ahli

 • Pengarah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
 • Setiausaha Tetap kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan
 • Peguam besar, pejabat Peguam Besar Negeri Sabah
 • Pengarah, jabatan kemajuan Islam Malaysia
 • Pesuruhjaya Polis
 • Polis DiRaja Malaysia
 • Kontinjen Sabah
 • Pengarah, Jabatan Kimia
 • Pengarah, Jabatan kesihatan
 • Pengarah, jabatan Perkhidmatan haiwan dan Perusahaan Ternak
 • Pengarah, Jabatan kastam
 • Pengarah, Kementerian perdagangan dan hal Ehwal Pengguna, Cawangan Sabah.
 • SIRIM
 • MARDI
 • Mayor, Dewan bandaraya Kota Kinabalu
 • Timbalan Setiausaha Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS)

2.   Panel Melulus

 • Pengerusi - Pengarah JHEAINS/ Setiausaha MUIS
 • Timbalan Pengerusi - Timbalan Setiausaha MUIS

  Ahli
 • Wakil Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan
 • Wakil Pejabat Peguam Besar Negeri Sabah
 • Wakil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
 • Wakil Polis DiRaja Malaysia, Kontinjen Sabah
 • Wakil Jabatan Kimia
 • Wakil Jabatan kesihatan
 • Wakil Jabatan Perkhidmatan haiwan dan Perusahaan Ternak
 • Wakil Jabatan kastam
 • Wakil Kementerian perdagangan dan hal Ehwal Pengguna, Cawangan Sabah.
 • Wakil SIRIM
 • Wakil MARDI
 • Wakil Dewan bandaraya Kota Kinabalu

3.   Panel Pemeriksa

 • Pengerusi - Ketua Penolong Pengarah Bahagian penyelidikan dan Sebaran Am (Unit makanan dan bahan Gunaan Islam)

  Ahli
 • Wakil Pejabat Peguam Besar Negeri Sabah
 • Wakil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
 • Wakil Polis DiRaja Malaysia, Kontinjen Sabah
 • Wakil Jabatan Kimia
 • Wakil Jabatan kesihatan
 • Wakil Jabatan Perkhidmatan haiwan dan Perusahaan Ternak
 • Wakil Jabatan kastam
 • Wakil Kementerian perdagangan dan hal Ehwal Pengguna, Cawangan Sabah.
 • Wakil SIRIM
 • Wakil MARDI
 • Wakil Dewan bandaraya Kota Kinabalu
 • Wakil Majlis Perbandaran Sandakan/ Tawau/Majlis Daerah

4.    Panel Pemantau

 • Pengerusi - Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa dan Penyiasatan

  Pegawai Pemantau
 • Wakil Pejabat Peguam Besar Negeri Sabah
 • Wakil Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
 • Wakil Polis DiRaja Malaysia, Kontinjen Sabah
 • Wakil Jabatan Kimia
 • Wakil Jabatan kesihatan
 • Wakil Jabatan Perkhidmatan haiwan dan Perusahaan Ternak
 • Wakil Jabatan kastam
 • Wakil Kementerian perdagangan dan hal Ehwal Pengguna, Cawangan Sabah.
 • Wakil SIRIM
 • Wakil MARDI
 • Wakil Dewan bandaraya Kota Kinabalu
 • Wakil Majlis Perbandaran Sandakan/ Tawau/Majlis Daerah

 



Logo Halal adalah pengiktirafan halal dimakan atau digunakan dari segi syarak kepada semua jenis makanan atau bahan gunaan yang disediakan dan dijual di premis makanan atau premis berkaitan


  Tajuk
Ketaatan Yang Dituntut Oleh Islam

Dari : Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

"Tidak boleh taat kepada seseorang dalam melakukan maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu dalam melakukan kebaikan.”


Kemaskini terakhir:
04 Ogos 2008

Urusetia Jawatankuasa MGI,,
Tingkat 2, 9, 10, Blok A, Wisma MUIS,
Beg Berkunci 103, 88737 Kota Kinabalu, Sabah
Tel: 088-222435, Faks: 088-248324