KURSUS KEMAHIRAN SETIAUSAHAAN
BIL
PRORGAM FEBRUARII
TARIKH
TEMPAT
PENYELARAS
SUK
4
KURSUS ASAS & KEMAHIRAN MENAIP
20-24 FEBRUARI
INSAN KOTA KINABALU
Cik Kamsiah Ibrahim
 Cik Kamsiah Ibrahim
BIL
PRORGAM MEI
TARIKH
TEMPAT
PENYELARAS
SUK
2
KURSUS SETIAUSAHA CEMERLANG
16-17 MEI
INSAN KOTA KINABALU
Cik Kamsiah Ibrahim
 Cik Kamsiah Ibrahim
BIL
PRORGAM OGOS
TARIKH
TEMPAT
PENYELARAS
SUK
5
KURSUS SETIAUSAHA CEMERLANG (LANJUTAN)
28-29 OGOS
INSAN KOTA KINABALU
Cik Kamsiah Ibrahim
 Cik Kamsiah Ibrahim
BIL
PRORGAM OKTOBER
TARIKH
TEMPAT
PENYELARAS
SUK
1
SEMINAR MINGGU SETIAUSAHA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI (MSPA) 2017
02-03 OKTOBER
INSAN KOTA KINABALU
Cik Kamsiah Ibrahim
 Cik Kamsiah Ibrahim

 

Hakcipta Terpelihara © 2011 Institut Latihan Sektor Awam Negeri
Rekabentuk Grafik & Dikemaskini : RJ webmaster