top banner

 

Polisi Hak Cipta

 

Polisi Hak Cipta
Semua bahan yang dimuatkan di setiap laman web ini seperti kandungan, maklumat, teks, imej, grafik, aplikasi, animasi, kod sumber dan beberapa bahan lain adalah hak cipta Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah kecuali dinyatakan sebaliknya.

Penafian
Semua bahan yang disebutkan dia atas tidak boleh dicetak untuk tujuan dijual, dipamerkan, digunasemula, diubahsuai, diedar, diterbit semula atau apa jua tindakan yang bertentangan dengan hakcipta kecuali telah mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah.I

Polisi Privasi
NSAN sentiasa menghormati privasi pengguna atau pengunjung laman web ini. Pengguna yang menggunakan laman web ini untuk tujuan

Maklumat Yang Dikumpul

Tiada maklumat peribadi akan dikumpul semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel atau melalui pautan dalam e-izin kursus. Dasar Privasi Terpakai kepada Laman Web ini Sahaja dan Pautan Terkecuali?Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perlu diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pengunjung dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilayari.

Pindaan Polisi
Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah berhak meminda pernyataan Polisi Privasi pada bila-bila masa. Sebarang pindaan akan dikemaskini di laman web ini untuk memaklumkan kepada pengguna mengenai perlindungan privasi yang terdapat di laman web ini.

Pertanyaan mengenai Polisi Privasi
Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai Polisi Perlindungan Privasi, sila e-mel webmaster@sabah.gov.my.

Polisi Keselamatan
Sila rujuk kepada http://www.sgcert.org/policy.asp.

 

 
 
 
 


 

 

 

 
BORANG KURSUS
KURSUS DI DAERAH
PERTANYAAN
SETIAUSAHA
PAUTAN INTERNET

 

Hakcipta Terpelihara © 2017 Institut Latihan Sektor Awam Negeri
Rekabentuk Grafik & Dikemaskini : webmaster