BENGKEL BPK 2017
TARIKH/BULAN
SIRI 2017
TEMPAT DOKUMENTASI
07-08 MAC
PTM SIRI 1
SANDAKAN Sinopsis
      Borang
08-09 OGOS
PTM SIRI 2
Akan ditentukan  

 

MAKLUMAN.
PERMOHONAN ONLINE KURSUS BOLEH DIBUAT MELALUI LAMAN SESAWANG

www.spmlb.sabah.gov.my
Nota: Permohonan hanya boleh diakses jika SM2(Peribadi) telah dikemaskini.
Hakcipta Terpelihara © 2011 Institut Latihan Sektor Awam Negeri
Rekabentuk Grafik & Dikemaskini : RJ webmaster