Borang Home | Perkhidmatan
 
Perkhidmatan - Bekalan Borang Am Rasmi dan Produk Terkawal (Resit, Lesen, L.PO, dsb.)
Jabatan Cetak Kerajaan

Perkhidmatan yang ditawarkan
kepada semua 
Pejabat kerajaan 
Negeri


Pencetakan

Pencetakan

Penjilidan Khas

Pembekalan Alat Tulis

Terbitan Kerajaan

Borang Am Rasmi

Produk Terkawal

Bekalan Alat tulis


Perkhidmatan yang ditawarkan
kepada semua -

 • Kerajaan
 • Bukan 
  Kerajaan
 • Individu


Terbitan Kerajaan

Kursus Pendek

Latihan  Praktikal

Lawatan Sambil
Belajar


Bawah

Pembekalan Alat Tulis

Semua agensi kerajaan hendaklah menggunakan Sistem JCK untuk mendapatkan perkhidmatan ini.

Stok Borang Am Rasmi

Jabatan Cetak dipertanggung-jawab oleh kerajaan untuk mencetak bekalan borang yang digunakan oleh Pejabat Kerajaan di Negeri Sabah.

Produk Terkawal - (Pembelian Tempatan (LPO), Perintah Kerja Am (GWO) dll.)

Jabatan ini juga mencetak bahan bercetak yang digunakan oleh pejabat  kerajaan untuk pungutan hasil. Contoh kategori produk terkawal ialah resit, lesen, baucar, perintah kerja am dll. 

Sila gunakan Sistem JCK untuk mendapatkan senarai nama dan harga -  Produk Terkawal

Siapa Yang Boleh Membeli Borang dan Produk Terkawal

Sektor Kerajaan

Borang-borang dan Stok Bahan Bercetak Terkawal tertentu hanya digunakan oleh pihak kerajaan. Oleh itu keperluan stok ini adalah untuk memenuhi keperluan organisasi berikut di negeri Sabah:-

 • Kementerian-Kementerian
 • Jabatan-Jabatan
 • Badan-badan Berkanun
 • Kuasa-kuasa tempatan
NOTA: Produk Terkawal Tidak Dijual Kepada Pihak Bukan Kerajaan

Sektor Bukan Kerajaan

 • Sektor Swasta
 • Bukan Pertubuhan Kerajaan
 • Indivdu
Cara-cara memesan borang dan produk terkawal

Pejabat kerajaan yang memerlukan bekalan bahan ini hendaklah menggunakan mod pesanan berikut.

Pertama - (Sistem JCK) 

Semua agensi kerajaan negeri yang mempunyai kemudahan internet hendaklah menggunakan Sistem JCK. Pesanan boleh dibuat secara online. Pesanan dibuat oleh pegawai pemesan dan pesanan akan disahkan oleh pegawai mengesah.

Laman Sistem JCK ialah di  http://sww.jpkn.sabah.gov.my/jabatancetakkerajaan/

Kedua - (Surat)
Membuat pesanan rasmi bekalan tersebut  melalui surat yang dialamatkan kepada:-

Alamat:
Pencetak Kerajaan
Jabatan Cetak Kerajaan
Km. 4, Jalan Tuaran
Beg Berkunci 2004
88554 KOTA KINABALU
Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 

Ketiga - (Borang JCK)

Mengisi borang pesanan  menggunakan Borang Pesanan Untuk Bahan-bahan Yang Telah Dicetak (JCK 'B') ataupun (Borang Gunasama). Borang pesanan hendaklah dihantar ke pejabat  ini, alamat, faksimili.
Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 

Keempat - (E-mail dan Faks)

 • Membuat pesanan rasmi bekalan melalui e-mail kepada Pencetak Kerajaan Salsidu.Ibrahim@sabah.gov.my

 • Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 
 • Mengirimkan faksimili surat pesanan bekalan kepada Pencetak Kerajaan. Nombor faksimili - 088-217034.

 • Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 
Cara Pembayaran Kerajaan Negeri Sabah

NOTA: Bagi semua agensi  kerajaan negeri Sabah kos percetakan dan pembekalan alat tulis adalah pra-bayar.

Cara Pembayaran Kerajaan Persekutuan

Bayaran boleh dibuat di Seksyen Akaun menggunakan mod pembayaran kerajaan seperti :-
- AM 75 Pindaan 5/81 - Arahan Pembelian Tempatan (LPO) 
( Kew. 304 - Pin. 1/92(Cek). Bayar kepada Pencetak Kerajaan

Belian Borang Oleh Pihak Bukan Kerajaan 

Pelanggan ini yang ingin membeli borang hendaklah datang sendiri ke Seksyen Stor. Pembayaran boleh dibuat menggunakan Draf Bank dan Wang Pos (Bayar kepada  Pencetak Kerajaan) dan tunai.

(Perhatian: Semua bentuk pembayaran/urusniaga dalam bentuk Wang Ringgit Malaysia).

Pertanyaan progres pesanan 

 • Agensi kerajaan negeri yang mempunyai kemudahan internet boleh menyemak progres pesanan percetakan secara online melalui Sistem JCK di  http://sww.jpkn.sabah.gov.my/jabatancetakkerajaan/

 • Menghubungi Ketua Seksyen Stor  - 088-538731 (talian terus)
Keterangan Lanjut

Semua pertanyaan berhubung perkhidmatan ini hendaklah menghubungi pegawai berikut:-
Ketua Seksyen Stor (talian terus) - 088-538731. Faksimili, telefon, E-mail:Rufina.Gondipon@sabah.gov.my

Perhubungan
Nombor telefon: 088-538767 (Operator Telefon/Pertanyaan)
Nombor Faks: 088-217034 (Pejabat Am), 538753 (Stor)

Pertanyaan Progres Pesanan: - 

Ketua Seksyen Stor. e-mail: Rufina.Gondipon@sabah.gov.my  Telefon (talian  terus) 088 -538731, telefon, faksimili, surat.

Klik di sini untuk melihat Maklumat  Pesanan Siap.

Atas

Maklumat di laman ini adalah untuk kegunaan pelanggan yang ingin berurusan dengan Jabatan ini dan akan dipastikan tepat dari masa ke semasa.

Home | Perkhidmatan