Home

Senarai Harga dan Stok Borang-borang Bercetak: K


Bil
Deskripsi
Harga(RM)
No. Lejar
Baki Stok Lejar pada 27.11.2007
Baki Stok Fizikal
pada 31.7.2006
1
Kad Perakam Waktu Pink (Kecil)
0.04
43
750
 600 helai
2
Kad Perakam Waktu Pink (Besar)
0.04
40
560
4,400 helai
3
Kad Perakam Waktu Hijau (Kecil)
0.04
48
2,060
4,350 helai
4
Kad Perakam Waktu Hijau (Besar)
0.04
46
1,194
1,580 helai
5
Kad Perakam Waktu Kuning (Kecil)
0.04
176
11,780
94,800 helai
6
Kad Perakam Waktu Kuning (Besar)
0.04
14
68,460
43,930 helai
7
Kad Gaji
0.05
4
11,280
17,610 helai
8
Kad Keluar Fail (Registri 1) (Rujuk Item R 3a)
0.15
124
2,220
9
Komp 6 Pin. 79
0.10
-
-
10
Kertas Kabinet Muka Depan
0.15
2
2,500
8,000 helai
11
Kertas Kabinet Tengah
0.15
6
4,000
17,800 helai
12
Kertas Kabinet Muka Belakang(Akhir)
0.15
9
15,746
22,500helai
13
Kertas Ringkasan Kabinet/Kertas Makluman
0.15
162
14,691
22,800helai
14
Kertas Minit 
0.06
186
188,030
103,500helai
15
Kepala Surat (Kecil)
2.50
161
1,850
16
Kepala Surat (Besar)
5.00
165
674
17
Kepala Surat Kecil (Warna)
-
172
296
18
Kepala Surat Besar (Warna)
8.00
301
271
147pad
18a
Kepala Surat Jabatan Cetak Kerajaan  
0 pad
19
Kulit Fail Putih (Biasa) (Terbuka)
1.30
140
21,900
7,058 helai
20
Kulit Fail Hijau (Sulit)
1.30
60
3,070
1,830 helai
21
Kulit Fail Pink (Rahsia)
1.30
68
630
1,140 helai
22
Kulit Fail Kuning (Rahsia Besar)
1.30
77
947
1,240helai
23
Kew 001 Daftar Harta Modal Kategori Kenderaan
0.06
195
4,345
5,495 helai
24
Kew 002 Daftar Pindaan Harta Modal Kategori Kenderaan
0.06
198
1,900
5,150 helai
25
Kew 003 Daftar Pelupusan Harta Modal Kategori Kenderaan
0.06
13
1,315
1,315 helai
26
Kew 2 (Disemak)
0.06
172
5,650
5,000 helai
27
Kew 8 Pind. 7/88(5/82)
0.06
50
29,600
36,000helai
28
Kew 17 (Disemak)
0.06
85
2,100
4,300 helai
29
Kew 44 
0.06
51
18,600
30
Kew 52 Pind. 1/68 Kira-kira Belanja Pos
5.00
-
-
31
Kew 88 Pind. 2/81 Buku Peruntukan (Buku Vot)
10.00
52
74
174 buku
32
Kew 1/90 Lampiran A Permohonan Untuk Membeli Komputer
0.06
53
3,050
3,095 helai
33
Kew 101 Pind. 1/82 Sijil Gaji Akhir (A.P.101)
0.06
87
8,950
34
Kew 249 A Petty Cash Book (Petty Cash Book (Fin 249/6A)
15.00
-
-
35
Kew 270 A Baucar Bayaran (Putih)
0.20
-
-
36
Kew 270 B Baucar Bayaran (Putih)
0.20
69
54,150
88,650helai
37
Kew 270 B Baucar Bayaran (Biru)
0.20
77
230
3,386helai
38
Kew 270 B Baucar Bayaran (Kuning)
0.20
72
4,500
4,00 helai
39
Kew 290 (A.P. 101), Federal
0.06
79
250
580 helai
40
Kew 293 TAB 1
0.30
80
5,000
5,000 helai
41
Kew 293 A TAB 2
0.30
158
11,269
0  helai
42
Kew 293 B TAB 3
0.07
15
14,139
8,500 helai
43
Kew 293 C TAB 4
0.06
18
5,251
4,560 helai
44
Kew 293 D TAB 5
0.04
20
6,551
5,200 helai
45
Kew 293 E TAB 6
0.07
23
4,290
4,500 helai
46
Kew 294 Pin. 1/90 Borang Permohonan Pinjaman Kenderaan (Persekutuan)
0.20
84
14,163
47
Kew 295 Pin. 1/90 Perjanjian Membeli Kereta dan Lain-lain bagi Pegawai Kerajaan
0.20
85
7,974
48
Kew 295 C Penyata Mengenai Butir-butir Kenderaan Yang Dibeli
86
11,200
49
Kew 300 V Laporan Lembaga Pemeriksa
0.06
88
1,220
1,400 helai
50
Kew 302 A Borang Kawalan Kelompok
0.06
94
-
51
Kew 302 Pin 1/92
0.06
72
89,385
86,585 helai
52
Kew 303 Borang Perihal Penerima Cek
0.06
95
5,000
5,000 helai
53
Kew 304 Pin 1/92 Baucar Bayaran
0.06
152
108,000
40,500 helai
54
Kew 304 A Pin 1/2006 Baucar Bayaran (Perihal Cek Berganda)
0.06
162
56,360
4,400 helai
55
Kew 304 B Baucar bayaran (Perihal Bank/Pemindahan Telegraf)
0.06
-
-
55a
Kew 305 Borang Penyerahan Masuk (JAN 40)
-
-
-
216 helai
55b
Kew 305 Borang Penyata Pemungut (JAN 41)
-
-
-
219 helai
56
Kew 306 Baucar Jernal
0.06
113
5,000
5,950 helai
57
Kew 307 Borang Akuan Sendiri
0.06
-
-
58
Kew 308 Waran Peruntukan
0.06
115
1,000
9,500helai
59
Kew 308 A Waran Peruntukan
0.06
116
10,279
60
Kew 312 Daftar Harta Modal
0.15
125
7,353
12,487 helai
61
Kew 312 A Butir Penyenggaraan Harta Modal
0.15
129
54,380
56,140helai
62
Kew 313 Daftar Inventori
0.15
113
8,670
2,600 helai
63
Kew 314 Daftar Stok Bekalan
15.00
89
195
0 buku
64
Kew 315 Buku Daftar Pergerakan Harta modal & Inventori
15.00
157
247
440 helai
65
Kew 320 Borang Perubahan Gaji
0.06
191
18,000
4,500helai
66
Kew 321 Borang Baucar Berasingan/Penyelarasan
0.06
194
3,000
500 helai

Indeks Nama Borang
A-B C-I
J
 K
L-N
P
 R-S T
.

Makluman: Harga yang diberi adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.

Perhatian: Sila berhubung terus kepada Seksyen Stor, Jabatan Cetak untuk kepastian berhubung harga dan kedudukan stok barangan. Klik untuk kembali ke laman Borang Rasmi Am dan Produk Terkawal untuk mendapatkan pegawai yang perlu dihubungi.

Home