Home  |  Perkhidmatan  |  Borang Pesanan

Borang Pesanan
Borang Pesanan Percetakan (JCK A.)
Klik untuk mendapatkan Borang  ini. Format PDF
Borang Pesanan Alat Tulis (Borang Gunasama. )
Klik untuk mendapatkan borang ini. Format PDF

Jika anda tidak mempunyai perisian Adobe Acrobat Reader (.PDF) anda boleh memperolehinya dari laman ini: http://sww.sabah.gov.my/download

Borang-borang yang digunakan oleh pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan dari Jabatan ini ialah:

i)  Borang Pesanan Percetakan
ii) Borang Pesanan Alat Tulis

Borang JCK A - 
Borang Pesanan Untuk Kerja-Kerja Yang Hendak Dicetak. Klik di sini untuk memperolehi Borang ini.

Kegunaan

i)  Pesanan Percetakan 
ii) Pesanan Penjilidan

Selain dari pesanan melalui mode lain Pelanggan juga boleh memesan untuk mendapat perkhidmatan mencetak dan menjilid dengan mengisi borang ini.

Borang Pesanan Alat Tulis - 
Borang Pesanan Untuk Bahan-bahan Yang Telah Dicetak. Klik di sini untuk memperolehi Borang ini.

Kegunaan

i)   Pesanan Borang
ii)  Pesanan Buku Terbitan
iii) Pesanan Alat tulis/Fail Dsb.
iv) Pesanan Produk Terkawal

Dan pesanan-pesanan selain dari  percetakan dan penjilidan. 

Borang-borang di atas boleh dicetak oleh pelanggan untuk kegunaan mendapatkan perkhidmatan.

Modified on:  December 14, 2000 at 13.00 Hrs
..

Home  |  Perkhidmatan  |  Borang