Home
 
.Panduan Pengguna E-Leave
..
Proses Permohonan Cuti Melalui Sistem e_Cuti/E-Leave

Anda juga boleh mencapai Panduan Pengguna yang disediakan di laman web E-Leave. Sila ke laman E-Leave dan klik menu "Panduan Pengguna"  yang terletak di sebelah atas-kanan laman tersebut. Klik http://sww.jpkn.sabah.gov.my/eleave/ 

Panduan Pengguna (JPKN e-Leave).

Kata Laluan Berikut Diperlukan - 

  • Kata Laluan e-Mel (Digunakan untuk mengakses e-Mel. Kata laluan e-Cuti dikirim oleh sistem kepada penggua melalui e-Mel.)
  • Kata Laluan e-Cuti (Digunakan untuk mencapai borang permohonan cuti menggunakan sistem e-Cuti/E-Leave).
Pemohon cuti hendaklah memberitahu Pegawai  Meluluskan Cuti setiap kali memohon cuti, melalui e-mel, telefon ataupun lisan. Gagal berbuat demikian akan mengakibatkan permohonan anda tidak dapat diproses oleh sistem.

Cara Mengakses e-Cuti. 

Berikut adalah di antara cara-caranya:-

Cara Pertama
- Log ke laman

Cara Kedua
- Klik 'Shortcut E-Cuti' di Desktop (jika ada).

Cara Ketiga
- Menggunakan Bookmarks(Netscape)/Favorites(Explorer)

Login Ke Laman

Jika pengguna menggunakan alamat laman ini http://sww.jpkn.sabah.gov.my/eleave/
anda akan dibawa terus ke laman E-Leave (e-Cuti) - terus ke Langkah 3.

Jika pengguna menggunakan alamat laman JCK http://www.sabah.gov.my/jck anda hendaklah mencari menu 
"E-Leave (E-Cuti)" di sebelah kiri bawah laman JCK.

Klik menu  "E-Leave (E-Cuti)" untuk membawa anda ke laman  E-Leave.

Laman E-Leave

Di laman E-Leave anda akan dipaparkan tetingkap yang mengandungi dua frame. 

Frame sebelah kiri mengandungi navigasi untuk beberapa operasi. Tajuk utama ialah "Siapa Bercuti"  di antara Setiausaha Tetap (SUT), Ketua Jabatan, Pegawai Daerah dan pegawai/anggota dari organisasi kerajaan lain di bawah tajuk "Nama Pejabat/Jabatan" .

Frame Utama memaparkan ..."Selamat Datang...." diikuti dengan pemaparan nama-nama organisasi kerajaan yang telah melaksanakan Sistem e-Cuti di Sabah.

Di sebelah kiri atas laman ialah ikon capaian Borang Cuti dan di sebelah atas kanan mengandungi menu pilihan  ..."Log Out .... ... dan Panduan Pengguna"  Permohonan Cuti.

Anda akan dipaparkan tetingkap yang bertajuk "Jabatan Cetak Kerajaan  -  Pegawai Bercuti Pada HARI INI "

Langkah  3

Untuk Memohon Cuti 

Klik ikon "Borang Cuti " yang terletak di atas sebelah kiri laman utama E-Leave http://sww.jpkn.sabah.gov.my/eleave/mainpage.htm - (setelah pengguna memasuki pangkalan data e-Cuti Jabatan Cetak Kerajaan iaitu apabila nama Jabatan Cetak Kerajaan dalam senarai diklik.) 

Langkah 4

Anda akan dipaparkan tetingkap "Permohonan Cuti Tahunan  ... Sila Masukkan Kata Laluan" ...

Isikan kotak  kosong. Ikut format yang diminta .... contoh, isikan format  01/06/01 [hari/bulan/tahun],  jika pemohon memasukkan tarikh 1 Jun 2001.

Jika anda lupa kata laluan, anda boleh mendapatnya dengan mengklik "Sila Beritahu"... Kata laluan anda boleh diperolehi melalui e-Mel setelah anda mengisikan kotak kosong dan mengklik butang "Beritahu Saya" di tetingkap "Dapatkan Kata Laluan".

Anda boleh terus klik nama anda di senarai nama di frame sebelah kiri untuk terus mengetahui data cuti anda. Klik ikon "Borang Cuti" (lihat langkah 3).

Langkah 5

Setelah anda berjaya login untuk permohonan Borang Cuti  tetingkap borang/kotak kosong dipaparkan. Isikan ruang-ruang berkenaan. Klik butang  arahan seterusnya. 

Ikuti arahan-arahan mudah yang dipaparkan di tetingkap.

Jawapan/Kelulusan Permohonan Cuti

Jawapan permohonan cuti boleh diketahui dengan melayar ke laman e-Cuti dan melihat pangkalan data Jabatan Cetak Kerajaan. Sila klik nama anda (pemohon).  Data cuti seseorang anggota  boleh dilihat dengan mengklik nama dalam senarai.

Status permohonan ialah Permohonan Diluluskan/Diluluskan, Permohonan Tidak Diluluskan dan Dalam Proses Memohon.

Selamat bercuti dan terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan sistem e-Cuti/E-Leave.

 


Home