Home | Perkhidmatan
 
Perkhidmatan - Penjilidan Khas
Jabatan Cetak Kerajaan

Perkhidmatan
yang ditawarkan
kepada semua 
Pejabat kerajaan 
Negeri


Pencetakan

Pencetakan

Penjilidan Khas

Pembekalan Alat Tulis

Terbitan Kerajaan

Borang Am Rasmi

Produk Terkawal

Bekalan Alat tulis


Perkhidmatan
yang ditawarkan
kepada semua -

 • Kerajaan
 • Bukan 
  Kerajaan
 • Individu


Terbitan Kerajaan

Kursus Pendek

Latihan  Praktikal

Lawatan Sambil
Belajar


Bawah

Jabatan Menawarkan Khidmat Menjilid Buku Kepada Pejabat Kerajaan

Jabatan memberikan perkhidmatan menjilid buku kepada pejabat kerajaan: Majalah, warta kerajaan,
undang-undang dan bahan cetakan cerai yang perlu dibukukan boleh dijilidkan di jabatan ini. Jabatan ini
juga memberi perkhidmatan menjilid semula buku-buku yang rosak. 

Jabatan membuat kerja jilidan khas, antaranya seperti  berikut:- 
 
 • Kulit Tebal 

 • (Full Bound, Half Bound, 
  Quarter Bound)
 • Comb Binding 
 • Wire 'O' Binding 
 • Perfect Binding 
 • Loose Leaf Cover 
Siapa Yang Boleh Mendapatkan Khidmat Jilidan

Sektor Kerajaan
Perkhidmatan penjilidan jabatan pada asasnya bermatlamat untuk memenuhi keperluan agensi kerajaan:- 

 • Kementerian-Kementerian 
 • Jabatan-Jabatan 
 • Badan-badan Berkanun 
 • Kuasa-kuasa Tempatan 
Sektor Bukan Kerajaan 
Pihak lain yang perlu perkhidmatan ini boleh juga memohon kelulusan dari Pencetak Kerajaan.

Cara-cara memesan Perkhidmatan Penjilidan bagi agensi kerajaan adalah seperti berikut:-

Pertama - (Sistem JCK)

Semua agensi kerajaan negeri yang mempunyai kemudahan internet hendaklah menggunakan Sistem JCK. Pesanan boleh dibuat secara online. Pesanan dibuat oleh pegawai pemesan dan pesanan akan disahkan oleh pegawai mengesah. Bagaimanapun bahan yang dijilid hendaklah dihantar ke pejabat jabatan ini. 

Laman Sistem JCK ialah di  http://sww.jpkn.sabah.gov.my/jabatancetakkerajaan/

Kedua - (Surat) 

Membuat pesanan rasmi menjilid melalui surat yang dialamatkan kepada:- 
Alamat
Pencetak Kerajaan 
Jabatan Cetak Kerajaan 
Km. 4, Jalan Tuaran 
Beg Berkunci 2004 
88554 KOTA KINABALU 
Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 

Ketiga - (Borang JCK)

Mengisi borang pesanan menjilid menggunakan Borang Untuk Kerja-kerja Yang Hendak Dicetak (JCK 'A').
Klik untuk melihat Borang (JCK 'A') - PDF. Borang ini hendaklah dihantar ke pejabat ini. 
Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 

Keempat - (E-mail dan Faks)

 •  Membuat pesanan rasmi menjilid melalui e-mail kepada Pencetak Kerajaan Salsidu.Ibrahim@sabah.gov.my

 • Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan.
 • Mengirimkan faksimili  pesanan menjilid kepada Pencetak Kerajaan.  Nombor Faks: 088-217034 Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 
Cara Pembayaran Kerajaan Negeri Sabah

NOTA: Bagi semua agensi  kerajaan negeri Sabah kos percetakan adalah pra-bayar.

Cara Pembayaran Kerajaan Persekutuan

Bayaran boleh dibuat di Seksyen Akaun menggunakan mod pembayaran kerajaan seperti :- 
  - Kew. 304 - Pin. 1/92(Cek). Bayar kepada Pencetak Kerajaan

Cara Pembayaran Bukan Kerajaan (di kaunter Seksyen Akaun) 

Tunai, Wang Pos, Kiriman Wang, Draf Bank - Bayar kepada Pencetak Kerajaan. Pembayaran dibuat di
kaunter Seksyen Akaun. 
NOTA: Cek Peribadi tidak dilayan. 
Semua pembayaran/urusniaga dalam bentuk Ringgit Malaysia.

Pertanyaan progres pesanan 

 • Agensi kerajaan negeri yang mempunyai kemudahan internet boleh menyemak progres pesanan percetakan secara online melalui Sistem JCK di  http://sww.jpkn.sabah.gov.my/jabatancetakkerajaan/
 • Menghubungi Unit Penyelarasan dan Perhubungan Awam. Telefon - 088-538261 (talian terus)
Keterangan Lanjut 

Semua pertanyaan berhubung perkhidmatan percetakan hendaklah menghubungi pegawai berkenaan:-

Spesifikasi dan cadangan jilid - Ketua Penolong Pencetak Kerajaan,  Bahagian Perancangan dan Pengeluaran. Telefon - 088-538239 (talian terus). Telefon, faksimili, surat  E-mail: Politin.Mobiji@sabah.gov.my

Penolong Pencetak Kerajaan,  Bahagian Perancangan dan Pengeluaran. Telefon - 088-538203 (talian terus). Telefon, faksimili, surat  E-mail: Roland.Phan@sabah.gov.my

Anggaran kos percetakan - Ketua Unit Anggaran dan Kos Percetakan, Telefon - 088-538744 (talian terus) Telefon, faksimili, surat.

Perhubungan
Nombor telefon: 088-538767 (Operator Telefon/Pertanyaan)
Nombor faksimili: 088-217034

Jangkamasa Pesanan Percetakan Boleh Disiapkan.
 Bergantung kepada jenis kerja dan kuantiti pesanan. 
Atas
 
Maklumat laman ini bagi kegunaan Pelanggan yang ingin berurusan dengan jabatan ini akan dipastikan
tepat dari masa ke semasa.


Home | Perkhidmatan