Home | Perkhidmatan
 
Perkhidmatan - Jualan dan Edaran Terbitan Kerajaan
Jabatan Cetak Kerajaan

Perkhidmatan
yang ditawarkan
kepada semua 
Pejabat kerajaan 
Negeri


Pencetakan

Pencetakan

Penjilidan Khas

Pembekalan Alat Tulis

Terbitan Kerajaan

Borang Am Rasmi

Produk Terkawal

Bekalan Alat tulis


Perkhidmatan
yang ditawarkan
kepada semua -

 • Kerajaan
 • Bukan
  Kerajaan
 • Individu


Terbitan Kerajaan

Kursus Pendek

Latihan  Praktikal

Lawatan Sambil
Belajar


 
Bawah
 
Senarai Penerbitan JCK Sila Klik

Perkhidmatan Jualan Buku

Jabatan menjual buku-buku terbitan kerajaan kepada SEMUA pihak - sektor kerajaan, sektor swasta dan orang-perseorangan

Warta Kerajaan (Klik di sini ke laman Warta Kerajaan Digital)

Siapa Yang Boleh Mendapatkan Perkhidmatan ini

Perkhidmatan ini diberikan kepada SEMUA pihak

 • Sektor Kerajaan
 • Sektor Swasta
 • Organisasi Kerajaan
 • Organisasi Bukan Kerajaan
 • Perseorangan
 • Dsb
Prosedur Mendapatkan Perkhidmatan Jualan Buku Terbitan Kerajaan

Orang perseorangan dan organisasi bukan kerajaan

Cara Pertama - (Belian Terus Di Unit Jualan JCK)

-Datang terus ke pejabat Jabatan Cetak Kerajaan dan membeli buku itu di Unit Jualan, Bangunan Blok H. (Sila lihat mod pembayaran).

Cara Kedua - (Surat)

- Membuat pesanan dengan menulis surat pesanan  rasmi kepada Pencetak  Kerajaan berserta dengan harga buku. (Sila lihat mod pembayaran).

Alamat:-
Pencetak Kerajaan
Jabatan Cetak Kerajaan
Km. 4, Jalan Tuaran
Beg Berkunci 2004
88554 KOTA KINABALU
Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan verifikasi dan klarifikasi pesanan. 

Untuk Agensi Kerajaan hendaklah menggunakan cara pesanan  berikut:-

Pertama - (Sistem JCK) 

Semua agensi kerajaan negeri yang mempunyai kemudahan internet hendaklah menggunakan Sistem JCK. Pesanan boleh dibuat secara online. Pesanan dibuat oleh pegawai pemesan dan pesanan akan disahkan oleh pegawai mengesah.

Laman Sistem JCK ialah di  http://sww.jpkn.sabah.gov.my/jabatancetakkerajaan/

Kedua - (Surat) 

Membuat pesanan rasmi menjilid melalui surat yang dialamatkan kepada:- 
Alamat
Pencetak Kerajaan 
Jabatan Cetak Kerajaan 
Km. 4, Jalan Tuaran 
Beg Berkunci 2004 
88554 KOTA KINABALU 
Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 

Ketiga - (Borang JCK)

Mengisi borang pesanan menggunakan Borang Pesanan Untuk Bahan-bahan Yang Telah  Dicetak (Borang Gunasama). (Klik untuk melihat Borang Gunasama - PDF).
Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 

Keeempat - (E-mail dan Faks)

 • Membuat pesanan rasmi terbitan melalui e-mail kepada alamat berikut:-

 • e-mail Pencetak Kerajaan Salsidu.Ibrahim@sabah.gov.my
  Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 
 • Mengirimkan faksimili rasmi pesanan terbitan kepada Pencetak Kerajaan.

 • Nombor Faks: 088-217034
  Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 
Cara Membayar Belian Buku

- Bukan Kerajaan

a). Tunai  (Wang Ringgit Malaysia) 
Nota: Cek Peribadi tidak diterima.
b). Wang Pos/Kiriman Wang (Malaysian Postal Order/Money Order).
c). Draf Bank(Bank Draft) - Bayar kepada Pencetak Kerajaan.

- Kerajaan Negeri Sabah

NOTA: Bagi semua agensi  kerajaan negeri Sabah kos percetakan dan pembekalan alat tulis adalah pra-bayar.

- Kerajaan Persekutuan

Bayaran boleh dibuat di Seksyen Akaun menggunakan mod pembayaran kerajaan seperti :-
- AM 75 Pindaan 5/81 - Arahan Pembelian Tempatan (LPO) 

Pertanyaan progres pesanan 

 • Agensi kerajaan negeri yang mempunyai kemudahan internet boleh menyemak progres pesanan percetakan secara online melalui Sistem JCK di  http://sww.jpkn.sabah.gov.my/jabatancetakkerajaan/
 • Menghubungi Unit Jualan. Telefon - 088-538745 (talian terus). (Untuk maklumat progres pesanan bahan-bahan terbitan kerajaan.)
Keterangan Lanjut

Semua pertanyaan berhubung belian buku, iaitu untuk mendapatkan informasi sama ada buku itu ada ataupun tidak ada stok, harga buku, kos setem penghantaran, tempahan dan perkara yang serupa dengannya, hendaklah menggunakan media perhubungan berikut - Telefon, Faks.
Pegawai yang dihubungi -  Ketua Unit Jualan. Telefon - 088-538745 (talian terus) Perhubungan

Perhubungan -
Nombor telefon: 088-538767 (Operator Telefon/Pertanyaan)
Nombor faksimili: 088-217034

Atas

Maklumat di laman ini adalah untuk kegunaan pelanggan yang ingin berurusan dengan Jabatan ini dan akan dipastikan tepat dari masa ke semasa.

Home | Perkhidmatan