Senarai Pesanan Percetakan/Jilidan
Pesanan Pencetakan, Penjilidan dan Alat Tulis Siap

           Jabatan Perhutanan Sabah   2003,   2004, 2005


Bil. 
No. Tiket
Deskripsi Pesanan
Kuantiti
 No.Bil 
Tarikh Bil
Amaun (RM)
Catatan
1
74/0121 Kepala Surat
2000 Helai
92476
14.03.2002
306.00
Dikeluarkan
 2
75/0121 Kepala Surat
 2500 Helai
 92477
 14.03.2002
 382.00
Dikeluarkan
 3
41/0427 Manila Kad (5 Jenis) 
 100 Kpg
092678 
27.03.2002 
50.00 
Dikeluarkan
4
40/0427 Manila Kad (5 Jenis)
50 Keping
092678
27.03.2002
26.00
Dikeluarkan
5
77/0122 Memorandum Pejabat Perhutanan Semporna
250 Keping
092683
27.03.2002
150.00
Dikeluarkan
6
78/0122 Memorandum Pusat Penyelidikan Perhutanan Sandakan
200 Pedap
092699
28.03.2002
 
Dikeluarkan
7
76/0122 Memorandum Perhutanan Kalabakan
1,000 Helai
092654
22.03.2002
238.00
Dikeluarkan
8
42/0427 Manila Kad Perhutanan Keningau
8 Kpg 
094551 
07.05.2002 
3.00 
Dikeluarkan
9
 43/0427 Kad Manila Hijau
 3000 Kpg
094622
 20.5.2002
 1,204.00
 Dikeluarkan
10
8/2381 Kad Indeks Spesimen Herbarium
40,000 K
093303 
20.8.2002
1600.00 
 Dikeluarkan
 11
3/1780 M.S. 18 
50 B 
093637 
22.10.2002 
 700.00
 Dikeluarkan
12
3/1781 M.S. 19
50 B
093637
22.10.2002 
700.00
Dikeluarkan
13
38/0006 Pamphlet "Melawaring"
20,000 K
093926
29.11.2002
2420.00
Dikeluarkan
14
1/4371 C.F. Circular No. 1/81
500 N
094064
9.1.2003
1500.00
Dikeluarkan
15 9/2381 Kad Indeks Spesimen Herbraium (Pej. Sandakan) 20,000 K 095437 21.3.03 1,382.00 Dikeluarkan
16 44/0427 Manila Card 50 K 095512 21.3.03 24.00 Dikeluarkan
17 5/3931 Label Spesimen Herbarium 20,000 K 095522 25.3.03 640.00 Dikeluarkan
18 3/2247 Buku Daftar LU 150 095521 19.3.03 3,540.00 Dikeluarkan
19 4/2247 Buku Daftar L.U. (Pejabat Kimanis) 2 Buku 095530 27.3.03 33.00 Dikeluarkan
20 45/0427 Brown Paper 200K 095835 7.5.03 68.00 Dikeluarkan
21 2/164 Form IIA 300B 095860 10.5.03 1,420.00 Dikeluarkan
22 2/165 Form IIB 300B 095860 10.5.03 1,485.00 Dikeluarkan
23 2/4114 Kertas Jawapan Peperiksaan 5,000K 096447 17.6.03 300 Dikeluarkan
24 14/2076 Doket Fail (Sandakan) 190K 096205 25.6.03 1,406.00 Dikeluarkan
25 46/0427 Nash Manila Kuning & Biru (Sandakan) 20K 096340 23.6.03 8.00 Dikeluarkan
26 4/1110 Buku Daftatr Scalling Order (KK) 5B 096325 19.6.03 315.00 Dikeluarkan
27 14/2076 Doket Fail (Sandakan) 190K 096205 25.6.03 1,406.00 Dikeluarkan
28 78/0121 Kepala Surat (Sandakan) 100P 096086 21.7.03 938.00 Dikelaurak
29 4/0865 Fail Penyiasatan (Sandakan) 200K 096077 22.7.03 344.00 Dikeluarkan
30 47/0427 Cover Book 3,000K 096078 22.7.03 156.00 Dikeluarkan
31 2/1109 Borang JP (KEW) 2/88 (K.Kinabalu) 50K 096958 28.7.03 158.00 Dikeluarkan
32 37/0249 Memorandum 50P 096958 25.7.03 192.00 Dikeluarkan
33 15/2076 Folder 1,000K 096967 23.7.03 1,036.00 Dikeluarkan
34 11/021 Permit Mengeluarkan barang Hutan (Sandakan) 2,000B 096975 30.7.03 3,640.00 Dikeluarkan
35 80/0121 Kepala Surat (Lahad Datu) 2,500H 096988 31.7.03 383.00 Dikeluarkan
36 82/0121 Kepala Surat (Sandakan) 1,000K 096599 21.8.03 275.00 Dikeluarkan
37 48/0427 Kertas 2 Sheet (Sandakan) 3,000K 096742 10.9.03 1,200.00 Dikeluarkan
38 50/0427 Two Sheet Card Pink (Sandakan) 1,000K 096742 10.9.03 43.00 Dikeluarkan
39 50/0427 Two Sheet Card Blue (sandakan) 1,000K 096742 10.9.03 43.00 Dikeluarkan
40 49/0427 Manila Kad Sky Blue 1,000K 096727 8.9.03 393.00 Dikeluarkan
41 16/2076 Fail 30K 096797 26.9.03 64.00 Dikeluarkan
42 49/0427 Kad Manila, Sky Blue (Sandakan) 1,000K 96727 8.9.03 393.00 Dikeluarkan
43 2/2805 Forest Form XII (Sandakan) 1,500K 096887 6.10.03 276.00 Dikeluarkan
44 80/0122 Memorandum (Kalabakan) 500H 096889 6.10.03 266.00 Dikeluarkan
45 52/0427 Fancy Card (Sandakan) 1,500K 096902 7.10.03 261.00 Dikeluarkan
46 9/1385 Borang Pendaftaran Kenderaan Membalak (S'kn) 2,000K 97134 28.10.03 340.00 Dikeluarkan
47 79/0122 Memorandum Besar (Lahad Datu) 2,500H 97224 12.11.03 163.00 Dikeluarkan
48 81/0121 Kepala Surat Besar 1,000H 18.11.03 275.00 Dikeluarkan
49 48/0427 Membekalkan Kertas 2 Sheet Card Kuning, Hijau, Putih 7,300K - - 368.00 Dikeluarkan
50 53/0427 Two Sheet Pink, Blue, Yellow, Green, White 12,500K 097391 10.12.03 840.00 Dikeluarkan

Home   Perkhidmatan