Senarai Pesanan Percetakan/Jilidan
Pesanan Pencetakan, Penjilidan dan Alat Tulis Siap

          Lembaga Bandaran Kudat


 Bil
No. Tiket
Deskripsi Pesanan
Kuantiti
 No.Bil 
Tarikh Bil
Amaun (RM)
Catatan
1 18/060 Resit Lesen Sementara 200 B 094143 14.1.2003 560.00 Dikeluarkan
2 15/030 Resit Lesen Tamu  200 B  094143  14.1.2003 516.00  Dikeluarkan 
3 9/061 Resit Lesen Tamu  200 B 094143  14.1.2003  516.00 Dikeluarkan
4 5/033 Resit Berbagai-bagai 50B 095396 14.3.03 344.00 Dikeluarkan
5 4/1808 Buku Tunai Pemungut dengan Analisa 5B 96865 1.10.03 486.00 Dikeluarkan
6 1/4447 Analisa Hasil/Pembayaran 5B 96865 1.10.003 500.00 Dikeluarkan
7 19/060 Lesen Sementara RM1.00 200B 97163 3.11.03 516.00 Dikeluarkan
8 4/096 Resit Cukai Am 100B 098451 10.4.04 596.00 Dikeluarkan
9 6/033 Resit Berbagai-bagai 100B 098451 10.4.04 410.00 Dikeluarkan
10 16/034 Resit Lesen Tamu RM1.00 100B 098451 10.4.04 410.00 Dikeluarkan
11 15/032 Mencetak Lesen tamu RM1.50 100B 099830 13.9.04 418.00  
12 4/182 Mencetak Lesen Pasar 50B 099830 13.9.04 334.00  
13 20/060 Mencetak Lesen Sementara RM1.00 100B 099830 13.9.04 446.00  
14 17/034 Lesen Tamu RM1.00 200B 100039 18.10.04 532.00 

Home Perkhidmatan