Home


Visi | Misi | Nilai | Objektif | PerananVisi
    Menjadi pusat percetakan dan pembekal alat tulis yang termoden di Sabah.
Misi
  • Melaksanakan tanggungjawab dengan segala pengetahuan, kemahiran dan kebolehan dalam memberikan perkhidmatan percetakan yang berkualiti kepada semua pejabat Kerajaan Negeri serta pihak-pihak yang diluluskan mengikut keperluan. 
  • Melaksanakan tanggungjawab membekal alat tulis dengan cekap, pantas dan tepat kepada semua pejabat Kerajaan Negeri mengikut keperluan .
Nilai
  • Menjalankan tugas sebagai sebuah keluarga yang sentiasa mesra dan ceria, taat, telus, ikhlas dan jujur dengan segala pengetahuan, kemahiran dan kebolehan.
Objektif

Untuk mempastikan bahawa perkhidmatan awam negeri diberikan perkhidmatan percetakan, penerbitan dan bekalan alat tulis dengan ekonomi, cekap dan berkualiti.

Peranan

  • Mencetak semua bahan maklumat dan rujukan rasmi Kerajaan dan membekalkan Alat Tulis kepada semua pejabat Kerajaan Negeri.
  • Mencetak semua bahan bercetak untuk kegunaan pejabat Kerajaan Negeri.
  • Membekalkan Alat Tulis kepada semua pejabat Kerajaan negeri.

..


Home | Perutusan | Sejarah | Piagam | Misi, Visi, Nilai, Objektif dan Peranan
FungsiSenarai Terbitan Kerajaan

                Untuk maklumat selanjutnya, sila hubungi kami melalui e-mel: Webmaster atau
                                  Telefon: 088-538239 Faks: 088-217034
                     Alamat: Km. 4, Jalan Tuaran, Beg Berkunci 2004, 88554 Kota Kinabalu, Sabah.