Home | Perkhidmatan
 
Perkhidmatan - Pencetakan
Jabatan Cetak Kerajaan

Perkhidmatan
yang ditawarkan
kepada semua 
Pejabat kerajaan 
Negeri


Pencetakan

Pencetakan

Penjilidan Khas

Pembekalan Alat Tulis

Terbitan Kerajaan

Borang Am Rasmi

Produk Terkawal

Bekalan Alat tulis


Perkhidmatan
yang ditawarkan
kepada semua -

 • Kerajaan
 • Bukan 
  Kerajaan
 • Individu


Terbitan Kerajaan

Kursus Pendek

Latihan  Praktikal

Lawatan Sambil
Belajar


Bawah

Jabatan Cetak menawarkan perkhidmatan percetakan kepada semua Pejabat Kerajaan. Di antara perkhidmatan yang boleh diberi ialah pencetakan 'Black and White', 'Spot Colour', 'Color Process' dan 'Hot Stamping'.

Perkhidmatan Pencetakan:-
 

.    Produk rasmi
 • Perlembagaan Negeri
 • Undang-undang negeri
 • Kertas Undi Pilihanraya (wakil PNMB)
 • Peraturan-peraturan Pegawai Awam Negeri Sabah
 • Arahan Perkhidmatan Awam Negeri
 • Warta Kerajaan Negeri
 • Buku Anggaran Hasil dan Perbelanjaan Tahunan Negeri
 • Kertas Sidang Dewan Undangan Negeri
 • Buku Am Kerajaan Negeri
 • Majalah Am Kerajaan Negeri
 • Buku Cenderamata Rasmi Negeri
 • Buku Aturcara Rasmi.
.
 • Watikah Pelantikan Rasmi
 • Buku Daftar Rasmi Negeri
 • Sijil Rasmi Negeri
 • Poster Rasmi Negeri
 • Borang Rasmi Negeri
 • Resit Rasmi Negeri
 • Kad Undangan Rasmi Negeri
 • Kad Rasmi Kerajaan
 • Kepala Surat Rasmi Negeri
 • Penjilidan Buku Am Negeri
 • Produk Am Bercetak Rasmi Kerajaan Persekutuan (Tertakluk kepada kelulusan pihak berkenaan)
 • Kain Rentang

 

Indeks senarai nama Kertas dan Bod 
A-B C-G I- L M- N O-T V W-Y
Format Pencetakan dari pelanggan (Customers' Artwork)
NOTA:
Teks - (Texts Job)

Jabatan menerima bahan-bahan untuk dicetak dari pelanggan dalam bentuk 'manuscripts'.

Pejabat  kerajaan  yang bercadang untuk menerbitkan bahan-bahan pencetakan, di mana kerja-kerja menaip menggunakan komputer, ataupun peralatan yang serupa dengannya, disarankan agar membuat salinan fail disket, CD-R/RW, DVD, USB Pen Drive, USB External Hard Disk dan disertakan bersama  'hard-copy' apabila memesan untuk mencetak bahan tadi di jabatan ini.

Jabatan boleh menerima format-format fail  DOC (MSWords), PMx(PageMaker), Adobe InDesign,  RTF(Rich Text Format), TXT(Text), PDF(Portable Document Format), HTML, XLS(MSExcel), EPS(Enscapulated PostScript ), MS Publisher, Open Office (ODT), dsb. dalam pletfom Windows dan juga Mac OS.

Tujuan syor di atas ialah, pertama -mengelakkan penduaan ataupun penduplikasian kerja menaip-proses; kedua -mempercepatkan penyiapan pesanan kerja.

Gambar, Imej dan Grafik

Bahan dicetak yang mengandungi gambar, imej dan grafik hendaklah disertakan imej ataupun grafik asal tersebut. Jabatan Cetak perlu imbas (scan) imej ataupun grafik asal itu. Untuk gambar warna sila sertakan fail gambar dalam format RAW, TIFF, BMP, JPEG (lossless) ataupun JPEG (high resolution).

Senarai nama stok kertas dan bod

Kertas yang digunakan untuk mencetak kerja ditentukan oleh pelanggan. Bagaimanapun, jabatan ini memilih kertas yang paling sesuai dari segi kos dan kesesuaian kerja, jika pelanggan tidak sedia maklum dengan proses yang terlibat dalam percetakan. 

[Klik indeks untuk melihat senarai nama kertas dan bod]
Indeks senarai nama Kertas dan Bod 
A-B C-G I- L M- N O-T V W-Y
Siapa Yang Boleh Mendapatkan Perkhidmatan Percetakan

Dikhususkan Kepada Pejabat Kerajaan Negeri

 • Kementerian-Kementerian
 • Jabatan-Jabatan
 • Badan-badan Berkanun
 • Kuasa-kuasa Tempatan
Nota: Perkhidmatan ini pada dasarnya tidak ditawarkan kepada sektor bukan kerajaan. Walau bagaimanapun, kepada pertubuhan-pertubhan sukarela, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) dan pihak-pihak tertentu, boleh juga memohon kelulusan perkhidmatan dari Pencetak Kerajaan.
 

Cara-cara memesan Perkhidmatan Pencetakan adalah seperti berikut:-

Pejabat kerajaan yang memerlukan perkhidmatan ini hendaklah menggunakan mod pesanan berikut.

Pertama - (Sistem JCK)

Semua agensi kerajaan negeri yang mempunyai kemudahan internet hendaklah menggunakan Sistem JCK. Pesanan boleh dibuat secara online. Pesanan dibuat oleh pegawai pemesan dan pesanan akan disahkan oleh pegawai mengesah. Bagaimanapun bahan untuk dicetak dalam bentuk cetakan (hard copy) dan media simpanan digital hendaklah dihantar ke pejabat jabatan ini. 

Laman Sistem JCK ialah di  http://sww.jpkn.sabah.gov.my/jabatancetakkerajaan/

Kedua - (Surat)

Membuat permohohonan rasmi pesanan mencetak melalui surat yang dialamatkan kepada:-

Alamat:
Pencetak Kerajaan
Jabatan Cetak Kerajaan
Km. 4, Jalan Tuaran
Beg Berkunci 2004
88554 KOTA KINABALU
Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan.

Ketiga - (Borang JCK)

Mengisi borang pesanan percetakan menggunakan Borang Pesanan Untuk Kerja-kerja Yang Hendak Dicetak (JCK 'A'). (Klik untuk melihat Borang JCK 'A' - PDF)
Jika anda tidak mempunyai perisian untuk membaca  fail format .PDF, sila klik  di sini untuk memuat-turun perisian Adobe  Acrobat Reader  (.PDF)

Borang hendaklah dihantar ke pejabat ini, alamat, faksimili.
Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 

Keempat  - (E-mail dan Faks)

 • Membuat pesanan rasmi mencetak melalui e-mail kepada Pencetak Kerajaan Salsidu.Ibrahim@sabah.gov.my

 • Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 
 • Mengirimkan faksimili surat pesanan rasmi mencetak kepada Pencetak Kerajaan.

 • Nombor faks: 088-217034
  Nota: Sila berikan nama penuh, nombor telefon ataupun nombor faksimili, alamat e-mail pegawai yang menandatangani surat pesanan ini. Maklumat di atas diperlukan untuk tujuan mempastikan kesahihan pesanan. 
Cara Pembayaran agensi Kerajaan Negeri Sabah

NOTA: Bagi semua agensi  kerajaan negeri kos percetakan dan pembekalan alat tulis adalah pra-bayar.

Cara Pembayaran agensi Kerajaan Persekutuan

Bayaran boleh dibuat di Seksyen Akaun menggunakan mod pembayaran kerajaan seperti :-
- Kew. 304 - Pin. 1/92(Cek). Bayar kepada Pencetak Kerajaan.

Cara Pembayaran Bukan Kerajaan (di kaunter Seksyen Akaun)

Tunai, Wang Pos, Kiriman Wang, Draf Bank - Bayar kepada Pencetak Kerajaan. Pembayaran hendaklah dibuat di kaunter Seksyen Akaun.
NOTA: Cek Peribadi tidak dilayan.
Semua pembayaran/urusniaga dalam bentuk Ringgit Malaysia.

Pertanyaan progres pesanan 

 • Agensi kerajaan negeri yang mempunyai kemudahan internet boleh menyemak progres pesanan percetakan secara online melalui Sistem JCK di  http://sww.jpkn.sabah.gov.my/jabatancetakkerajaan/
 • Menghubungi Unit Penyelarasan dan Perhubungan Awam. Telefon - 088-538261 (talian terus)
Keterangan Lanjut

Semua pertanyaan berhubung perkhidmatan percetakan hendaklah menghubungi pegawai berkenaan:-

Spesifikasi dan cadangan percetakan - Ketua Penolong Pencetak Kerajaan,  Bahagian Perancangan dan Pengeluaran. Telefon - 088-538239 (talian terus). Telefon, faksimili, surat  E-mail: Politin.Mobiji@sabah.gov.my

Penolong Pencetak Kerajaan,  Bahagian Perancangan dan Pengeluaran. Telefon - 088-538203 (talian terus). Telefon, faksimili, surat  E-mail: Roland.Phan@sabah.gov.my

Anggaran kos percetakan - Ketua Unit Anggaran dan Kos Percetakan, Telefon - 088-538744 (talian terus) Telefon, faksimili, surat.

Perhubungan
Nombor telefon: 088-538767 (Operator Telefon/Pertanyaan)
Nombor faksimili: 088-217034

Jangkamasa Pesanan Percetakan Boleh Disiapkan.

Ini bergantung kepada jenis 'artwork' dalam proses-proses yang dilalui. Sebagai contoh  penyemakan pruf yang rapi oleh pelanggan sendiri bagi kerja yang belum pernah dicetak. 

Atas

Maklumat di laman ini adalah untuk kegunaan pelanggan yang ingin berurusan dengan Jabatan ini dan akan dipastikan tepat dari masa ke semasa.

Home | Perkhidmatan