Home
PINDAAN ENAKMEN-ENAKMEN NEGERI SABAH
(STATE OF SABAH AMENDMENT ENACTMENTS)(FIRST SUPPLEMENT)
Senarai Penerbitan Jabatan Cetak Kerajaan


Bil
Tajuk
Harga (RM)
Folio Lejar
Baki Stok Lejar
Baki Stok Fizikal pada 31 Mac 2006
Nota - Sila kunjungi perkhidmatan Undang-undang on-line di laman web ini - http://www.lawnet.sabah.gov.my/main.asp
A
1 Enakmen Haiwan 1962 (Pindaan) 1998 (Sabah No. 7 Tahun 1998)
Animals (Amendment) Enactment 1998 (Sabah No. 7 of 1998)
2.50
4/103
798
752
C
2 Enakmen Konservasi Alam Sekitar  (Pindaan) 1998 
(Sabah No. 1 Tahun 1998)
Conservation of Environment (Amendment) Enactment 1998
(Sabah No. 1 of 1998)
2.00
4/87
121
118
3 Enakmen Ketua Menteri (Pemerbadanan) (Pindaan) 1998
(Sabah No. 8 Tahun 1998)
Chief Minister (Incorporation) (Amendment) Enactment 1998
(Sabah No. 8 of 1998)
1.50
4/107
39
5
4 Enakmen Konservasi Alam Sekitar  (Pindaan) 1999
(Sabah No. 4 Tahun 1999)
Conservation of Environment (Amendment) Enactment 1999
(Sabah No. 4 of 1999)
2.00
4/135
71
48
5 Enakmen Perbadanan Pinjaman 1981 (Pindaan) 2001
(Sabah No. 1 Tahun 2001)
Credit Corporation Enactment 1981 (Amendment) 2001 
(Sabah No. 1 of 2001)
1.50
8/1
49
41
D
6 Enakmen Perwakilan Kuasa 1963 (Pindaan) 1996
(Sabah No. 5 Tahun 1998)
Delegation of Powers 1963 (Amendment) Enacment 1996 
(Sabah No. 5 of 1988)
1.00 
7/181
123
33
F
7 Enakmen Hutan 1968 (Pindaan) 1996 (Sabah No. 1 Tahun 1996)
Forest Enactment 1968 (Amendment) Enactment 1996 
(Sabah No. 1 of 1996)
1.00
7/4
169
19
8 Enakmen Hutan 1968 (Pindaan) 1997 (Sabah No. 8 Tahun 1997)
Forest Enactment 1968 (Amendment) Enactment 1997 
(Sabah No. 8 of 1996)
1.50
4/54
167
53
G
9 Enakmen Penjagaan Budak (Pindaan) 1999 (Sabah No. 9 Tahun 1999)
Guardianship of Infants (Amendment) Enactment 1999
(Sabah No. 9 of 1999)
2.00
4/151
26
172
10 Enakmen Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 1964 (Pindaan) 1995 (Sabah No. 13 Tahun 1995)
Governemt Trust Funds 1964 (Amendment) Enactment 1995
(Sabah No. 13 of 1995)
1.00
3/140
116
181
H
11 Enakmen Hari Kelepasan (Pindaan) 1995 (Sabah No. 14 Tahun 1995)
Holidays (Amendment) Enactment 1995 (Sabah No. 14 of 1995)
1.00
3/143
117
176
I
12 Enakmen Tafsiran dan Fasal-Fasal Am 1963 (Pindaan) 1997
(Sabah No. 5 Tahun 1997)
Interpretation General Clauses 1963 (Amendment) Enactment 1997 (Sabah No. 5 of 1997)
2.00
4/32
204
199
13 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1992 (Pindaan) 1999
(Sabah No. 1 Tahun 1999)
Administration of Islamic Law Enactment 1992 (Amendment) Enactment 1999 (Sabah No. 1 of 1999)
1.50
4/128
80
30
14 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam 1992 (Pindaan) 2000
(Sabah No. 8 Tahun 2000)
Administration of Islamic Law Enactment 1992 (Amendment) Enactment 2000 (Sabah No. 8 of 2000)
1.50
6/121
20
151
L
15 Enakmen Tanah (Bab.68) (Pindaan) 1996 (Sabah No. 2 Tahun 1996)
Land Ord. (Cap.68) (Amendment) Enactment 1996
(Sabah No. 2 of 1996)
1.00
5/1
267
100
16 Enakmen Tanah (Bab.68) (Pindaan) 1997 (Sabah No. 4 Tahun 1997)
Land Ord. (Cap.68) (Amendment) Enactment 1997
(Sabah No. 4 of 1997)
2.50
5/59
263
69
17 Enakmen Tanah (Bab.68) (Pindaan) 2000 (Sabah No. 5 Tahun 2000)
Land Ord. (Cap.68) (Amendment) Enactment 2000
(Sabah No. 5 of 2000)
1.50
6/41
249
126
18 Enakmen Kerajaan Tempatan (Pindaan) 2000 (Sabah No. 6 Tahun 2000)
Local Governemnt (Amendment) Enactment 2000
(Sabah No. 6 of 2000)
3.00
6/61
95
125
M
19 Enakmen Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Saraan) (Pindaan) 1995 (Sabah No. 15 Tahun 1995)
Members of the Administartion and Legislative Assembly (Remuneration) (Amendment) Enactment 1995
(Sabah No. 15 of 1995)
1.00
3/146
197
23
20 Enakmen Perkapalan Saudagar 1960 (Pindaan) 1997 
(Sabah No. 3 Tahun 1997)
Merchant Shipping 1960 (Amendment) Enactment 1997
(Sabah No. 3 of 1997)
1.00
4/18
198
188
21 Enakmen Anggota Pentadbiran dan Ahli Dewan Undangan Negeri (Saraan) 1981 (Pindaan) 2000 (Sabah No. 9 Tahun 2000)
Members of the Administartion and Legislative Assembly (Remuneration) 1981 (Amendment) Enactment 2000
(Sabah No. 9 of 2000)
1.50
6/141
47
23
N
22 Enakmen Mahkamah Anak Negeri 1992 (Pindaan) 1995
(Sabah No. 10 Tahun 1995)
Native Courts 1992 (Amendment) Enactment 1995 
(Sabah No. 10 of 1995)
1.00
5/29
57
30
R
23 Enakmen Cetakan Semula Undang-Undang 1967 (Pindaan) 1999 (Sabah No. 5 Tahun 1999)
Reprint of Laws Enactment 1967 (Amendment) 1999 
(Sabah No. 5 of 1999)
1.50
4/139
45
33
24 Enakmen Lembaga Tabung Getah 1981 (Pindaan) 2000 
(Sabah No. 3 Tahun 2000)
Rubber Fund Board Enactment 1981 (Amendment) Enactment 2000 (Sabah No. 3 of 2000)
1.50
6/15
43
19
S
25 Enakmen Yayasan Sabah 1966 (Pindaan) 1996 
(Sabah No. 4 Tahun 1996)
Sabah Foundation 1966 (Amendment) 1996 (Sabah No. 4 of 1996)
1.00
3/170
179
162
26 Enakmen Anugerah Negeri 1963 (Pindaan) 1998 
(Sabah No. 10 Tahun 1998)
State Honours Enactment 1963 (Amendment) Enactment 1998 
(Sabah No. 10 of 1998)
1.50
4/114
41
28
27 Enakmen Anugerah Negeri 1963 (Pindaan) 2001 
(Sabah No. 2 Tahun 2001)
State Honours Enactment 1963 (Amendment) Enactment 2001 
(Sabah No. 2 of 2001)
1.50
8/20
50
36
T
28 Enakmen Cukai Jualan Negeri 1998 (Pindaan) 2000 
(Sabah No. 2 Tahun 2000)
State Sales Tax Enactment 1998 (Amendment) Enactment 2000 
(Sabah No. 2 of 2000)
1.50
6/4
47
21
  Next


Indeks
Ordinan-Ordinan Negeri Sabah - A-C, D-J, L-O, P-R, S-W
Enakmen Negeri Sabah - A-E, F-L, M-T,W-Z
Pindaan Enakmen-Enakmen Negeri Sabah 
(State of Sabah Amendment Enactments)(First Supplement)
Enakmen Negeri Sabah (Tambahan Kedua, Tambahan Keempat dan Pindaan) 1, 2, 3
Terbitan Lama Undang-Undang Borneo Utara
Undang-Undang Kecil Sabah
Pelbagai Penerbitan - A-P, R-Y
Pekeliling Perkhidmatan Negeri Sabah
Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Sabah
Pekeliling Jabatan Bendahari Negeri Sabah
Laws of Sabah  ( Annual Volume of Laws) - 1982-1998
Anggaran Hasil dan Perbelanjaan Negeri Sabah - 1990-2001
Perbahasan Dewan Undangan Negeri Sabah - 1980-1984, 1985-1992
Percetakan Nasional Malaysia Berhad (Link)
Kadar Langganan Warta Kerajaan Sabah

Home