PERADUAN MENULIS ESEI MENGENAI
KUALITI DAN PENGURUSAN

1993 1994 1998
Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia Pelajar Sekolah
Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Pengajian Tinggi

 

TAHUN 1993

PERADUAN MENULIS ESEI MENGENAI KUALITI UNTUK KAKITANGAN AWAM DI SABAH

Kategori Bahasa Malaysia

Pertama:

" Menangani Masalah 'Meaningless Creature' Dalam Perkhidmatan Awam "
Tuan Haji Bakaruddin Othman
Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah

Kedua :

" Meningkatkan Kecekapan Pengurusan Dalam Perkhidmatan Awam "
Puan Dayang Suria Haji Mulia
Hospital Besar Tawau

Ketiga :

" Usaha Meningkatkan Kualiti Perkhidmatan Awam Menjadi Tanggungjawab Bersama "
Encik Mohd. Hanafiah Omar
Universiti Kebangsaan Malaysia, Sabah

Kategori Bahasa Inggeris

Pertama :

" The Importance Of Corporate Culture And Leadership In Ensuring Quality In The Civil Services "
Encik Markos Siton
Pejabat Perjawatan Negeri,
Jabatan Ketua Menteri

Kedua :

" Achieving Quality In The Public Services "
Puan Rosdiana Hj. Sukardi
Institut Teknologi MARA Sabah

Ketiga :

" Towards Optimum Quality "
Encik Paul Chai Sin Ngee
Jabatan Audit Negara

Kembali ke atas

TAHUN 1994

PERADUAN MENULIS ESEI MENGENAI KUALITI UNTUK KAKITANGAN AWAM DI SABAH

Kategori Bahasa Malaysia

Pertama :

" Asas Membina Kualiti Pekerja "
Encik Ahmad Nawawi Hj. Yaakub
Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah

Kedua :

" Pembangunan Sumber Manusia Secara Global Dan Bersepadu Meningkatkan Produktiviti Sektor Awam"
Encik Suid Hanapi
Sekolah Menengah Kebangsaan Tenghilan

Ketiga :

" Kualaiti Membentuk Masyarakat Yang Produktif Dan Berwawasan Ke Arah Kecemarlangan Dalam Perkhidmatan Awam "
Puan Hamidah @ Hamidah bt. Momong
Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja

 

Kategori Bahasa Inggeris

Kedua :

" Implementing Total Quality Management (TQM) In Higher Education "
Puan Rosdiana Mohamad S.
Institut Teknologi MARA Cawangan Sabah

Kembali ke atas

TAHUN 1998

PERADUAN MENULIS ESEI MENGENAI KUALITI UNTUK PELAJAR-PELAJAR SEKOLAH MENENGAH DAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI

Kategori Pelajar Sekolah

Pertama :

" Kualiti Diri Perlu Dibina Dan Dipupuk Bagi Menjamin Kualiti Kerja "
Cik Andrea Chin An-Ze
Maktab Nasional, Kota Kinabalu

Kedua :

" Pengurusan Berkualiti Meningkatkan Produktiviti "
Encik Chap Kok Hing @ Goldwin
Sekolah Menengah La Salle, Kota Kinabalu

Ketiga :

" Pengurusan Berkualiti Meningkatkan Produktiviti "
Encik Chin Kim Heong
Sekolah Menengah St. Patrick, Tawau

 

Kategori Pelajar Institut Pengajian Tinggi

Pertama :

" Kualiti Diri Perlu Dibina Dan Dipupuk Bagi Menjamin Kualiti Kerja "
Cik Nor Asyikin Idris
Universiti Malaysia Sabah

Kedua :

" Kualiti Diri Perlu Dibina Dan Dipupuk Bagi Menjamin Kualiti Kerja "
Cik Sanra Amilasan
Universiti Malaysia Sabah

Ketiga :

" Kesedaran Terhadap Kepentingan Kualiti Dalam Setiap Aspek Pekerjaan Perlu Ditanamkan DiPeringkat Persekolahan "
Puan Ednasih Kitingon
Maktab Perguruan Kent, Tuaran

Kembali ke atas