-A A +A

Prestasi Pencapaian Piagam Pelanggan

Suku Tahun Pertama 2014 (Januari - April)

Piagam Pelanggan Pelaksanaan Pencapaian
MELAKSANAKAN DASAR DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN BELIA DAN SUKAN
DENGAN BERKESAN
SETIAP DASAR DIPATUHI DAN SETIAP
PROGRAM PEMBANGUNAN BELIA DAN
SUKAN DILAKSANAKAN
100%
MENYEDIAKAN PRASANA SUKAN DAN
BELIA YANG KONDUSIF DAN SELAMAT
SETIAP PRASANA SUKAN DAN BELIA
ADALAH KONDUSIF DAN SELAMAT
100%
MEMBERI MAKLUMBALAS KE ATAS
ADUAN/PERTANYAAN DALAM TEMPOH 3
HARI BEKERJA
SETIAP ADUAN/PERTANYAAN DIBERI
MAKLUMBALAS DALAM TEMPOH YANG
DITETAPKAN
100%

Dikemaskini pada 21 April 2014

2020-07-13 16:09

Sebarang maklum balas berkenaan laman ini boleh diemelkan kepada webmaster atau isikan borang maklum balas.

Hakcipta terpelihara © Kementerian Belia Dan Sukan Sabah