DIREKTORI

Maklumat Perhubungan
Pengurusan Atasan & Pegawai Kanan KPD

Datuk(Datu) Basrun Hj. Datu Mansor
Pengurus Besar
Basrun.Mansor@sabah.gov.my

Tel
Fax

(088) 291302
(088) 291306
Tuan Haji Awang Sallih Awang Labai
Timbalan Pengurus Besar
AgSallih.AgLabai@sabah.gov.my
Tel (088) 291317
Encik Kalimin Sahadi
Pengurus Sumber Manusia & Pentadbiran
Kalimin.Sahadi@sabah.gov.my
Tel
(088) 291307
Encik Samry Suhaimin
Pengurus Kewangan
Samry.Suhaimin@sabah.gov.my
Tel (088) 291373
Puan Jamilah Lee
Pengurus Kumpulan (Tanaman Pertanian)
Jamilah.Lee@sabah.gov.my
Tel (088) 291342
Encik Michael Baduk
Ketua Unit Undang-Undang
Michael.Baduk@sabah.gov.my
Tel (088) 291350
Encik Rainal Lasumin
Pengurus Kualiti dan Inovasi
Rainal.Lasumin@sabah.gov.my
Tel (088) 291308
Encik Sau Then Nam
Ketua Unit Kejuruteraan
ThenNam.Sau@sabah.gov.my
Tel (088) 291343
Encik Jesus Arapoc
Pengurus Pemasaran
Jesus.Arapoc@sabah.gov.my
Tel
(088) 291381
Encik Jailis Masarip
Pegawai Penyelaras KPD Wilayah Utara
Jailis.Masarip@sabah.gov.my
Tel Fax (088) 661218
Encik Dony Endiong
Ketua Unit Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT)
Dony.Endiong@sabah.gov.my
Tel
Fax
(088) 291320
(088) 260025
Encik Nasir Yusof Bosimin
Ketua Unit Pembangunan Produk
Nasir.Bosimin@sabah.gov.my
Tel (088) 754589
(088) 754584
Puan Nurul Hanizah Hamid Abdullah
Pengurus Projek (Cendawan)
Nurul.Hamid@sabah.gov.my
Tel (087) 212679
Dr. Stefen Noristan Kurniawan Kosmas
Pengurus Projek (Kambing)
Stefen.Noristan@sabah.gov.my
Tel  013 5525320
Encik Jimil Jainol
Ketua Unit Perolehan dan Harta
Jimil.Jainol@sabah.gov.my
Tel (087) 291352
Encik Andree Alexander Funk
Pengurus Projek (Tanaman Tanah Rendah) I
Andree.Funk@sabah.gov.my
Tel (088) 263851
Puan Hajjah Sri Juniarti Salam
Pengurus Projek (Tanaman Tanah Rendah) II
Juniarti.Salam@sabah.gov.my
Tel (087) 391434
Encik Sintar Laus
Pengurus Projek Pertanian (Sandakan)
Sintar.Laus@sabah.gov.my
Tel (089) 274275
(089) 274278
Encik Dalius Gahun
Pengurus Projek Pertanian (Tawau)
Dalius.Gahun@sabah.gov.my
Tel
Fax
(089) 863450
(089) 863452
Encik Julius Kawit
Pegawai Tadbir (Pentadbiran)
Julius.Kawit@sabah.gov.my
Tel (088) 291370
Puan Jenny Kok
Pegawai Perancangan
Jenny.Kok@sabah.gov.my
Tel (088) 291318
Encik Philip Hee Thein Kong
Jurutera
Philip.Hee@sabah.gov.my
Tel (088) 291483
Puan Doulim Salag
Pegawai Perancangan
Doulim.Salag@sabah.gov.my
Tel (088) 291324
Puan Josephine Henry
Pengurus Projek (Poultri)
joshuaholywill@yahoo.com
Tel (088) 265615
Puan Nurzanah Mohd. Layer
Akauntan
Nurzanah.MohdLayer@sabah.gov.my
Tel (088) 291330
(088) 291344
Cik Juita Arhan
Pegawai Teknologi Maklumat
Juita.Arhan@sabah.gov.my
Tel (088) 291375
Puan Phascheyllah Erdana Au
Pegawai Teknologi Makanan
Phaschyellah.Au@sabah.gov.my
Tel (088) 754584
Dr. Joveniah Ching
Pegawai Veterinar
Joveniah.Ching@sabah.gov.my
Tel (088) 260368
Cik Siti Hawa Hajira Binti Mohd. Husin
Pegawai Pertanian
tenhawa@gmail.com
Tel (088) 291323
Encik Matheus Jimi
Pemangku Ketua Unit Audit Dalaman
Matheus.Jimi@sabah.gov.my
Tel (088) 291337
Cik Nur Fathin Farhain Binti Ghazali
Akauntan
NurFathin.Ghazali@sabah.gov.my
Tel (088) 291384
Encik Mohd. Royzal Binti Abdul Razak
Pegawai Undang - Undang
Royzal.Razak@sabah.gov.my
Tel (088) 291340
Cik Nurul Fathin Binti Idrus
Jurutera
NurulFathin.Idrus@sabah.gov.my
Tel (088) 291325
Encik Mohd Zalikh Fuzael Binti Ghazali
Jurutera
Zalikh.Ghazali@sabah.gov.my
Tel (088) 291325