DIREKTORI

Maklumat Perhubungan
Pengurusan Atasan & Pegawai Kanan KPD

Datuk(Datu) Basrun Hj. Datu Mansor
Pengurus Besar
Basrun.Mansor@sabah.gov.my

Tel
Fax

(088) 291302
(088) 291306
Tuan Haji Awang Sallih Awang Labai
Timbalan Pengurus Besar
AgSallih.AgLabai@sabah.gov.my
Tel (088) 291317
Encik Kalimin Sahadi
Pengurus Sumber Manusia & Pentadbiran
Kalimin.Sahadi@sabah.gov.my
Tel
(088) 291309
Encik Samry Suhaimin
Pengurus Kewangan
Samry.Suhaimin@sabah.gov.my
Tel (088) 291373
Encik Willibrord Gom
Pengurus Kumpulan (Ternakan)
Willibroad.Gom@sabah.gov.my
Tel (088) 291363
Puan Jamilah Lee
Pengurus Kumpulan (Tanaman Pertanian)
Jamilah.Lee@sabah.gov.my
Tel (088) 291313
Encik Johnny Raymond
Ketua Unit Audit Dalaman
Johny.Raymond@sabah.gov.my
Tel (088) 291337
Encik Michael Baduk
Ketua Unit Undang-Undang
Michael.Baduk@sabah.gov.my
Tel (088) 291350
Encik Rainal Lasumin
Pengurus Kualiti dan Inovasi
Rainal.Lasumin@sabah.gov.my
Tel (088) 291308
Encik Rady Ramlee
Pegawai Perancangan
Rady.Ramlee@sabah.gov.my
Tel
Fax
(088) 291318
(088)291304
Encik Sau Then Nam
Ketua Unit Kejuruteraan
ThenNam.Sau@sabah.gov.my
Tel (088) 291343
Encik Jesus Arapoc
Pengurus Pemasaran
Jesus.Arapoc@sabah.gov.my
Tel
(088) 291381
Encik Jailis Masarip
Pegawai Penyelaras KPD Wilayah Utara
Jailis.Masarip@sabah.gov.my
Tel Fax (088) 661342(088) 661218
Encik Dony Endiong
Ketua Unit Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT)
Dony.Endiong@sabah.gov.my
Tel
Fax
(088) 291320
(088) 260025
Encik Nasir Yusof Bosimin
Ketua Unit Pembangunan Produk
Nasir.Bosimin@sabah.gov.my
Tel (088) 754584/754589
(088) 754584
Puan Nurul Hanizah Hamid Abdullah
Pengurus Projek (Cendawan)
Nurul.Hamid@sabah.gov.my
Tel (088) 291301
Dr. Stefen Noristan Kurniawan Kosmas
Pengurus Projek (Kambing)
Stefen.Noristan@sabah.gov.my
Tel  (088) 291323
Cik Adeline Chee
Ketua Penyelaras KPD Pedalaman
Adeline.Chee@sabah.gov.my
Tel (088) 291309
Datin Maria Concepcion Angin
Ketua Unit Perhubungan Awam
Maria.Angin@sabah.gov.my
Tel (088) 291328
Dr. Carwan Carma
Pengurus Projek (Poultri)
Carwan.Carma@sabah.gov.my
Tel (088) 260368
Encik Jimil Jainol
Ketua Unit Perolehan dan Harta
Jimil.Jainol@sabah.gov.my
Tel (087) 291352
Encik Andree Alexander Funk
Pengurus Projek (Tanaman Tanah Rendah) I
Andree.Funk@sabah.gov.my
Tel (088) 263851
Puan Hajjah Sri Juniarti Salam
Pengurus Projek (Tanaman Tanah Rendah) II
Juniarti.Salam@sabah.gov.my
Tel (087) 211120
Encik Sintar Laus
Pengurus Projek Pertanian (Sandakan)
Sintar.Laus@sabah.gov.my
Tel (089) 274275
(089) 274278
Encik Dalius Gahun
Pengurus Projek Pertanian (Tawau)
Dalius.Gahun@sabah.gov.my
Tel
Fax
(089) 776192
(089) 757895
Encik Julius Kawit
Pegawai Tadbir (Pentadbiran)
Julius.Kawit@sabah.gov.my
Tel (088) 291377
Puan Jenny Kok
Pegawai Perancangan
Jenny.Kok@sabah.gov.my
Tel (088) 291318
Puan Doulim Salag
Pegawai Perancangan
Doulim.Salag@sabah.gov.my
Tel (088) 291304
Puan Josephine Henry
Pengurus Projek (Poultri)
joshuaholywill@yahoo.com
Tel
Fax
(088) 291330
(088) 260406
Puan Nurzanah Mohd. Layer
Akauntan
Nurzanah.MohdLayer@sabah.gov.my
Tel (088) 265615
Encik Tham Yu Nyan @ Harry
Jurukur Tanah
Harry.Tham@sabah.gov.my
Tel (088) 291344
Cik Juita Arhan
Pegawai Teknologi Maklumat
Juita.Arhan@sabah.gov.my
Tel (088) 291375
Puan Phascheyllah Erdana Au
Pegawai Teknologi Makanan
Phaschyellah.Au@sabah.gov.my
Tel (088) 754584
Dr. Joveniah Ching
Pegawai Veterinar
Joveniah.Ching@sabah.gov.my
Tel (088) 260368
Cik Theresa Moguil
Penolong Pegawai Pemasaran(Pameran & Promosi)
Theresa.Moguil@sabah.gov.my
Tel
(088) 260397