Pautan
 
  Kerajaan Malaysia
Kerajaan Negeri Sabah  
  Kementerian Pertanian Dan Industri Makanan Sabah
Kim Loong - KPD Plantations Sdn Bhd  
Permodalan Plantation Sdn Bhd  
Pinsah Plantation Sdn Bhd  
Borneo Estate Sdn Bhd  
Ladang Cepat - KPD Sdn Bhd  
Permodalan Capital Sdn Bhd  
Borneo Dairy Sdn Bhd  
Borneo Moringga Sdn Bhd  
Agro Desa Sdn Bhd