Ahli Lembaga Sesi Februari 2015 - Januari 2018

KUASA MENTERI BELIA DAN SUKAN NEGERI SABAH

Sebagai sebuah Badan Berkanun Kerajaan Negeri Sabah di bawah naungan Menteri Belia dan Sukan Negeri Sabah, Lembaga Sukan Negeri Sabah adalah bertanggungjawab secara langsung dalam menjalankan aktiviti-aktiviti mengikut matlamat atau fungsi Lembaga.

Ahli Lembaga ( Februari 2015 - Januari 2018)

Dasar-dasar pelaksanaan aktiviti Lembaga adalah ditetapkan oleh satu Lembaga Pengarah yang terdiri daripada 14 orang ahli. Walaubagaimanapun, pada masa ini, Lembaga Sukan Negeri Sabah hanya terdapat sepuluh (10) orang ahli Lembaga.

 • Pengerusi

  Y.BHG. Datuk Louis Rampas

 • Timbalan Pengerusi

  Y.BHG. Mahmud Bin Awang Hussin

 • Ex-Officio

  Y.BHG. Haji Awang Damit Bin Haji Ag. Anak

 • Ex-Officio

  Y.BHG. En. Penyuki Matta

 • Ahli Lembaga

  Y.BHG. Sr. Anthony C. Linggian

 • Ahli Lembaga

  Y.BHG. Pn. Hajah Masnah Binti Matsalleh

 • Ahli Lembaga

  Y.BHG. Encik Kevin Lim Thein Phin

 • Ahli Lembaga

  Y.BHG. Tuan Haji Husin Bin Haji Abdurahim

 • Ahli Lembaga

  Y.BHG. Padis Bin Majingkin

 • Ahli Lembaga

  Y.BHG. Encik Tahah Bin Malisi@Tony

 • Ahli Lembaga

  Y.BHG. Encik Rusli Bin Yusoff