Bahagian Kewangan dan Akaun

Maklumat Perhubungan

  • 088-256687
  • 088-253550
Ketua Bahagian

Puan DayangKu Norminie AwangKu Marali

Alamat Emel : Norminie.Marali@sabah.gov.my

Tel : 088 - 222 330

Penolong Pegawai Belia dan Sukan

Puan Marwa Binti Sapruddin

Alamat Emel :

Tel : 088 - 222 330

Penolong Akauntan

Encik Mohd.Azmil Bin Mustapha

Alamat Emel : MohdAzmil.Mustapa@sabah.gov.my

Tel : 088 - 222 330

Penolong Akauntan

Encik Mohd Fauzan Suhaili

Alamat Emel : MohdFauzan.Suhaili@sabah.gov.my

Tel : 088 - 222 330

Objektif

  • 1) MEMASTIKAN PEMBAYARAN BIL DIBUAT SECARA CEKAP DAN EFISIEN DALAM TEMPOH 14 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN BIL YANG LENGKAP DAN TERATUR.
  • 2) MEMASTIKAN PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN DIBUAT DENGAN TERATUR, CEKAP DAN EFISIEN MENGIKUT TARIKH YANG TELAH DIJADUALKAN PADA SETIAP BULAN.
  • 3) MEMASTIKAN ANGGARAN HASIL DAN PERBELANJAAN TAHUNAN YANG TELAH DITERIMA OLEH LEMBAGA DIHANTAR PADA BULAN DISEMBER SETIAP TAHUN UNTUK KELULUSAN Y.B. MENTERI BELIA DAN SUKAN SABAH.
  • 4) MEMASTIKAN PENYATA PENYESUAIAN BANK DISEDIAKAN TIDAK LEWAT DARIPADA DUA PULUH (20) HARI SELEPAS PENYATA AKAUN BANK DITERIMA DARIPADA PIHAK BANK.
  • 5) MEMASTIKAN PEMERIKSAAN MENGEJUT SECARA BERKALA TIDAK KURANG DARIPADA ENAM (6) BULAN SEKALI DILAKSANAKAN DI SETIAP BAHAGIAN/PUSAT YANG MENGENDALIKAN TUNAI OLEH PEGAWAI YANG DIBERIKUASA.
  • 6) PROSES PERMOHONAN PEROLEHAN BEKALAN/KERJA PENYELENGGARAAN HENDAKLAH TIDAK MELEBIHI TUJUH (7) HARI MASA BEKERJA DARI TARIKH BORANG DITERIMA.

Info Tambahan