Bahagian Korporat

  • 088-225985/ 253550
  • 088-223034
Ketua Bahagian

Encik Muhd Firdaus Kassim

Alamat Emel : MuhdFirdaus.Kassim@sabah.gov.my

Maklumat Perhubungan

Objektif

  • 1) MAKLUMBALAS ADUAN PELANGGAN HENDAKLAH DISELESAIKAN DAN DIMAKLUMKAN KEPADA PELANGGAN DALAM TEMPOH EMPAT BELAS (14) HARI BEKERJA DARIPADA ADUAN DITERIMA.
  • 2) MENJALANKAN SATU (1) ANALISA KEPUASAN PELANGGAN BAGI KEMUDAHAN SUKAN DAN PENGINAPAN DALAM TEMPOH SATU (1) TAHUN.

Info Tambahan