Unit Pembangunan Sukan, Pengurusan Acara dan Teknikal

Maklumat Perhubungan

 • 088-222474/ 221706/ 224232 088-212412
Pegawai Tadbir

Encik Alfried Bily

Alamat Emel : Alfried.Bily@sabah.gov.my

Penolong Pegawai Belia dan Sukan

Encik Awang Besri Awang Besar

Penolong Pegawai Belia dan Sukan

Encik Vachel Voon Vui Besar

Penolong Pegawai Belia dan Sukan

Puan Nelly Binti Roni

Unit Pembangunan Sukan, Pengurusan Acara & Teknikal
Objektif
 • a) Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah, Majlis Sukan Negeri Sabah, Majlis Sukan Negara, Persatuan-persatuan Sukan Negeri Sabah dan agensi-agensi berkenaan dalam perlaksanaan Program pembangunan Atlet Remaja.
 • b) Mempopularkan semua kompleks sukan di bawah tanggungjawab Lembaga Sukan Negeri Sabah sebagai pusat aktiviti sukan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan.
 • c) Membantu Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah dan Majlis Sukan Negeri Sabah dalam penyediaan atlet negeri untuk Sukan Malaysia (SUKMA).
 • d) Membantu Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah dari segi Program pembangunan Sukan para atlet bawah 12 tahun.
 • e) Memantau pengendalian kompleks-kompleks sukan dari segi penganjuran sukan di bawah tanggungjawab Lembaga Sukan Negeri Sabah.
 • f) Mengkaji dan membuat syor-syor ke atas keperluan dan kemudahan sukan kompleks-kompleks sukan di bawah tanggungjawab Lembaga Sukan Negeri Sabah.
 • g) Mengkaji dan membuat syor-syor ke atas penambahbaikan kemudahan-kemudahan sukan untuk dikemukakan kepada Pengurusan Lembaga Sukan Negeri Sabah.
 • h) Membantu Kementerian Belia dan Sukan Negeri Sabah dan Majlis Sukan Negeri Sabah dari segi teknikal dan kemudahan sukan dalam penganjuran mana-mana kejohanan sukan seperti Sukan Sabah (SAGA), Sukan Badan-badan Berkanun, Sukan Malaysia (SUKMA) dan lain-lain.
Unit Pentadbiran & Kewangan
Objektif
 • a) Mengawal selia perjalanan fail, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta pengawalan perbelanjaan kearah melaksanakan program dan aktiviti yang maksimum.
 • b) Memohon peruntukan untuk Bahagian Pembangunan Sukan.
 • c) Merancang program Tahunan dan menyediakan Laporan Tahunan Bahagian untuk dikemukakan kepada Pengurusan Lembaga Sukan Negeri Sabah.
 • d) Merancangan Program Penganjuran Karnival Sukan dan Permainan Tradisional.
 • e) Membuat rangkan kerja MS ISO Bahagian Pembangunan Sukan.
 • f) Membantu Pihak Pengurusan dalam melaksanakan Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Lembaga Sukan Negeri Sabah mengikut arahan Pihak Pengurusan.
 • g) Merancang program berkenaan dengan Pembangunan Sumber Manusia bahagian ini.

Info Tambahan