Bahagian Pentadbiran & Perjawatan

Maklumat Perhubungan

 • 088-222034 088-217830
Pegawai Tadbir

Puan Colette A. Dainal

Emel : Collete.Dainel@sabah.gov.my

Penolong Pegawai Tadbir

Puan Estah Bte Samun

Emel : Estah.Samun@sabah.gov.my

Objektif
 • (1) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KENDERAAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN SECARA BERJADUAL BAGI 5,000 KM ATAU TIGA (3) BULAN SEKALI DI MANA YANG TERDAHULU.
 • (2) PEMERIKSAAN ASET ALIH DAN PEMVERIFIKASIAN STOK BEKALAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN SATU (1) KALI SETAHUN.
 • (3) Kerja-kerja penyelenggaraan kenderaan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun atau 5, 000 km di mana yang terdahulu.
 • (4) Verifikasi stok bekalan hendaklah dilaksanakan sekurang-kurangnya satu (1) tahun sekali.
 • (5) Pemeriksaan aset alih hendaklah dilaksanakan satu (1) kali setahun.
Penolong Pegawai Tadbir

Puan Fauzia Idris@ Fauziah

ALamat Emel : Fauzia.Idris@sabah.gov.my

Objektif
 • 1) PROSES PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN DALAM TEMPOH EMPAT (4) BULAN DARI PENERIMAAN SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN OLEH PEGAWAI/KAKITANGAN BERKENAAN DENGAN SYARAT MEMENUHI TEMPOH PERCUBAAN, DAN LULUS PEPERIKSAAN/KURSUS YANG DISYARATKAN.
 • 2) MENYEDIAKAN DOKUMEN PERSARAAN (MAKLUMAT ASAS BAKAL PESARA) BAGI KAKITANGAN JAWATAN BERTARAF TETAP DAN BERPENCEN DUA (2) TAHUN SEBELUM TAHUN PERSARAAN.
 • 3) MENGEMUKAKAN SURAT MAKLUMAN PENAMATAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN BERTARAF SEMENTARA SELEWAT-LEWATNYA TIGA (3) BULAN SEBELUM TAMAT PERKHIDMATAN.
 • 4) PANEL PEMBANGUANAN SUMBER MANUSIA (PPSM) HENDAKLAH:-
  • a) BERMESYUARAT PADA BULAN APRIL SETIAP TAHUN.
  • b) KEPUTUSAN PENILAIAN PRESTASI HENDAKLAH DISAMPAIKAN KEPADA SEMUA KAKITANGAN BERKENAAN PADA BULAN JUN SETIAP TAHUN.
  • c) ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG (APC) DIADAKAN SELEPAS MESYUARAT PPSM.
 • 5) KAKITANGAN YANG MEMPEROLEHI PERATUSAN WAJARAN 49.99% KE BAWAH DIHANTAR MENGHADIRI KURSUS ATAU MOTIVASI DALAM TAHUN BERKENAAN.
 • 6) PENYAMBUNGAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN YANG BERTARAF KONTRAK HENDAKLAH DISELESAIKAN DALAM TEMPOH SATU (1) BULAN SEBELUM TAMAT KONTRAK.
 • 7) PENYAMBUNGAN PERKHIDMATAN KAKITANGAN YANG BERTARAF SAMBILAN HENDAKLAH DISELESAIKAN DALAM TEMPOH SATU (1) BULAN SEBELUM TAMAT TEMPOH PERKHIDMATAN.
Penolong Pegawai Tadbir

Puan Divindahra Binti Nain

Alamat Emel : Divindahra.Nain@sabah.gov.my

Objektif
 • (12) ANALISA KEPERLUAN LATIHAN HENDAKLAH DIBUAT SATU (1) KALI SETAHUN IAITU PADA BULAN NOVEMBER HINGGA DISEMBER.
 • (13) SETIAP KAKITANGAN HENDAKLAH MENGHADIRI LATIHAN MENGIKUT BILANGAN HARI YANG BERIKUT DALAM SETAHUN :-
  • (a) Skel A dan B - 7 hari
  • (b) Skel C - 3 hari
  • (c) Skel D - 1 hari
 • (14) UNIT LATIHAN DAN PEPERIKSAAN HENDAKLAH MENGANJURKAN KURSUS DALAMAN SEKURANG-KURANGNYA ENAM (6) KALI DALAM SETAHUN.
Penolong Pegawai Tadbir

Puan Norastuty Kasmat

Email : norastuty.kasmat@sabah.gov.my

Objektif
 • (15) PEMANTAUAN PENGURUSAN REKOD DI SEMUA BAHAGIAN DAN KOMPLEKS SUKAN HENDAKLAH DILAKSANAKAN SATU (1) KALI SETAHUN.
 • (16) MENGADAKAN MESYUARAT JAWATANKUASA PENILAIAN REKOD UNTUK MEMBENTANG CADANGAN PEMISAHAN REKOD-REKOD AWAM (CADANG MUSNAH ATAU SIMPAN KEKAL) DUA (2) KALI SETAHUN.

Info Tambahan