Pejabat Timbalan Pengurus Besar

Pegawai Tadbir

Encik Mohd. Asineh @ Mohd. Asneh Bin Mohd Noor

Alamat Emel : Asneh.Noor@sabah.gov.my

Pembantu Tadbir (P/O)

Cik Haryati Binti Ali

Alamat Emel : Haryati.Ali@sabah.gov.my

Maklumat Perhubungan

 • 088-215739 088-217830

Pengenalan

Bahagian/ Unit Pentadbiran yang terletak secara langsung di bawah tanggungjawab Timbalan Pengurus Besar :

  A. Kompleks Sukan [KS]
  B. Asrama
  C. Lain-lain Bahagian
 • i) Bahagian Perkhidmatan Teknikal
 • ii) Bahagian Korporat
 • iii) Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
 • iv) Unit Maklumat IT

Info Tambahan