Unit Keselamatan Kesihatan Pekerja

Maklumat Perhubungan

  • 088-225985 088-223034
Ketua Unit

Encik Ignicuse Guie

Alamat Emel : Ignicuise.Guie@sabah.gov.my

Pembantu

Puan Anita Binti Markus

Alamat Emel : Anita.Markus@sabah.gov.my

Objektif

  • (1) MEMASTIKAN PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DILAKSANAKAN SEKURANG-KURANGNYA DUA (2) KALI DALAM SETAHUN DI SETIAP KOMPLEKS SUKAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB LSNS.
  • (2) MELAKSANAKAN PROGRAM TAHUNAN DAN TINDAKAN KESEDARAN MELALUI PENGANJURAN KURSUS DAN TAKLIMAT SEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) KALI DALAM SETAHUN.
  • (3) MEMANTAU PELAKSANAAN LATIHAN KEBAKARAN (FIREDRILL) SATU (1) KALI DALAM SETAHUN DI SETIAP KOMPLEKS SUKAN DI BAWAH TANGGUNGJAWAB LSNS.