Articles

Visi Dan Misi

Print

VISI

 

MENJADIKAN PEKAN BELURAN ,PEKAN TELUPID DAN PEKAN PAITAN SEBUAH PEKAN YANG MAJU, MAKMUR DAN SEJAHTERA MENJELANG TAHUN 2030

 

MISI 

 

Meningkatkan kualiti hidup penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Beluran melalui penyampaian perkhidmatan yang cekap, berkesan dan berintergriti dengan:

Mengamalkan sistem pentadbiran dan pengurusan yang sistematik, efektif dan telus.

Meningkatkan kewangan Majlis dengan mempelbagaikan sumber pendapatan.

Menggalakkan pelabur asing dan tempatan melabur dalam industri pelancongan dan perkilangan.

Menceburkan diri dalam projek-projek pembangunan secara usaha sama dan menyediakan kemudahan dan keperluan asas dengan terancang dan sistematik.

Mewujudkan pembangunan yang mampan sebagai penjana kepada kesimbungan antara pembangunan sosial dan ekonomi.

Mewujudkan sistem Bandar yang terancang dan dilengkapi dengan infrastruktur yang tersusun, sistem telekomunikasi yang teratur, teknologi dan mekanikal sejajar dengan piawaian wawasan Negara kearah kerajaan demokrasi dan berinformasi.

Memelihara alam sekitar yang sempurna dengan landskap yang teratur.

Mewujudkan suasana persekitaran yang lebih bersih, selesa dan selamat.
Majlis Daerah Beluran QualityJoomlaTemplates.