Articles

Hotline

Print

Kecemasan

Hospital Beluran 089-511333

Ibupejabat Polis Daerah Beluran 089-511222

Bomba Daerah Beluran 089-512261

Jabatan Kerja Raya Beluran 089-511380Utiliti

  SESB (Aduan): 15454

Jabatan Air (Beluran): 089-511176

Pusat Panggilan Telekom: 100


Fasiliti

Lapangan Terbang Sandakan: 089-660405

Majlis Daerah Beluran QualityJoomlaTemplates.