BULAN PENGAMPUNAN BAGI PEMBAYARAN CUKAI KADARAN

(CUKAI PINTU) MAJLIS DAERAH LAHAD DATU

SUDAHKAH ANDA MEMBAYAR CUKAI KADARAN (CUKAI PINTU ANDA?

MAJLIS DAERAH LAHAD DATU INGIN MEMAKLUMKAN TUAN/PUAN BERMULA

1 SEPTEMBER 2015 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2015

MAJLIS AKAN MENGADAKAN BULAN PENGAMPUNAN PEMBAYAR.

PEMBAYAR AKAN DIBERIKAN POTONGAN 85% DAN 100% BAGI NOTIS

 

 


 


 

 BULAN PENGAMPUNAN BAGI PEMBAYARAN CUKAI KADARAN

(CUKAI PINTU) MAJLIS DAERAH LAHAD DATU

SUDAHKAH ANDA MEMBAYAR CUKAI KADARAN (CUKAI PINTU ANDA?

MAJLIS DAERAH LAHAD DATU INGIN MEMAKLUMKAN TUAN/PUAN BERMULA

1 SEPTEMBER 2015 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2015

MAJLIS AKAN MENGADAKAN BULAN PENGAMPUNAN PEMBAYAR.

PEMBAYAR AKAN DIBERIKAN POTONGAN 85% DAN 100% BAGI NOTIS

  

 BULAN PENGAMPUNAN BAGI PEMBAYARAN CUKAI KADARAN

(CUKAI PINTU) MAJLIS DAERAH LAHAD DATU

SUDAHKAH ANDA MEMBAYAR CUKAI KADARAN (CUKAI PINTU ANDA?

MAJLIS DAERAH LAHAD DATU INGIN MEMAKLUMKAN TUAN/PUAN BERMULA

1 SEPTEMBER 2015 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2015

MAJLIS AKAN MENGADAKAN BULAN PENGAMPUNAN PEMBAYAR.

PEMBAYAR AKAN DIBERIKAN POTONGAN 85% DAN 100% BAGI NOTIS.

 

 


 


 

 BULAN PENGAMPUNAN BAGI PEMBAYARAN CUKAI KADARAN

(CUKAI PINTU) MAJLIS DAERAH LAHAD DATU

SUDAHKAH ANDA MEMBAYAR CUKAI KADARAN (CUKAI PINTU ANDA?

MAJLIS DAERAH LAHAD DATU INGIN MEMAKLUMKAN TUAN/PUAN BERMULA

1 SEPTEMBER 2015 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2015

MAJLIS AKAN MENGADAKAN BULAN PENGAMPUNAN PEMBAYAR.

PEMBAYAR AKAN DIBERIKAN POTONGAN 85% DAN 100% BAGI NOTIS

 


 

 

 


 

 BULAN PENGAMPUNAN BAGI PEMBAYARAN CUKAI KADARAN

(CUKAI PINTU) MAJLIS DAERAH LAHAD DATU

SUDAHKAH ANDA MEMBAYAR CUKAI KADARAN (CUKAI PINTU ANDA?

MAJLIS DAERAH LAHAD DATU INGIN MEMAKLUMKAN TUAN/PUAN BERMULA

1 SEPTEMBER 2015 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2015

MAJLIS AKAN MENGADAKAN BULAN PENGAMPUNAN PEMBAYAR.

PEMBAYAR AKAN DIBERIKAN POTONGAN 85% DAN 100% BAGI NOTIS

 


 

 

               SELAMAT MENYAMBUT HARI KEBANGSAAN 2015

        

 


 

MAJLIS DAERAH LAHAD DATU ialah sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang bernaung di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan Negeri Sabah.  MAJLIS DAERAH LAHAD DATU telah ditubuhkan di bawah Seksyen 3, OrdinanKerajaan Tempatan pada 1hb Januari, 1962 GNS 167 1961. Sebelum wujudnya Majlis Daerah Lahad Datu, pengurusan pentadbiran dan pengurusan perihal bandaran adalah di bawah Lembaga Kesihatan (Sanitary Board) yang merupakan sebahagian daripada fungsi dan tanggungjawab Pejabat Daerah. klik baca seterusnya >>  

 


 

Pautan Ke Laman Web Kerajaan

Additional information