AKTIVITI YANG TELAH DAN AKAN BERLANGSUNG

JANUARI

FEBRUARI

MAC

APRIL

MAY

JUNE

 

MAJLIS DAERAH LAHAD DATU ialah sebuah Pihak Berkuasa Tempatan yang bernaung di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan Negeri Sabah.  MAJLIS DAERAH LAHAD DATU telah ditubuhkan di bawah Seksyen 3, Ordinan Kerajaan Tempatan pada 1hb Januari, 1962 GNS 167 1961. Sebelum wujudnya Majlis Daerah Lahad Datu, pengurusan pentadbiran dan pengurusan perihal bandaran adalah di bawah Lembaga Kesihatan (Sanitary Board) yang merupakan sebahagian daripada fungsi dan tanggungjawab Pejabat Daerah. klik baca seterusnya >>

 

 

 


 PAUTAN BERKAITAN

               

Additional information