Bahagian Kejuruteraan


 

Fungsi Utama

 

Menentukan dan menyelaraskan perlaksanaan setiap projek-projek pembangunan di Majlis.

Menrancangkan serta memproses setiap Pelan-Pelan seperti Pelan Pembangunan, Pelan Bangunan, dan Pelan Pembahagian Tanah termasuk Perumahan untuk Perindustrian dan Perdangangan.

Menilai serta menyelia terhadap projek-projek Infrastruktur di bawah Peruntukan Negeri dan Persekutuan termasuklah kemudahan-kemudahan Awam dan Harta-Harta Majlis.


Objektif

 

Menentukan segala pengurusan berhubung aktiviti-aktiviti terlaksana dan teratur.

 

(a) Penyelarasan dan Pengawalan Pembangunan di Daerah Penampang

- Proses kelulusan Pelan Pembahagian Tanah

- Proses kelulusan Penukaran Zon

- Proses kelulusan Pelan Pembangunan

- Proses kelulusan Pelan Bangunan

- Proses kelulusan Pelan Renovasi Bangunan

- Proses kelulusan Pelan Infrastruktur/Kemudahan Awam termasuk perparitan, jalanraya, sistem pembentungan najis, lanskap, lampu jalan raya dan kerja tanah

- Pengeluaran Sijil Menduduki Bangunan (O.C)

 

(b) Penyelaras dan Perancangan Projek Pembangunan Majlis

- Pembaikan, pengiktirafan bagi projek sediaada

- Projek Pembangunan Baru

- Menguruskan pemanggilan tender / sebutharga Majlis

- Menyediakan dokumen tender / sebutharga

- Analisa tender / sebutharga

- Menguruskan pendaftaran kontraktor

- Menyelia dan melaksanakan projek-projek Majlis

 

(c) Perkhidmatan Penyelenggaraan Kemudahan Awam

- Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentungan najis di Majlis

- Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis (Diambil alih oleh konsesi Pembinaan Kekal Mewah)

- Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jalanraya

- Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan kaki lima dan perparitan

 

(d) Penyelia Harta Benda Majlis

- Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis

- Pemeriksaan berjadual ke atas bangunan-bangunan Majlis

 

Analisa Susun Atur Proses Aktiviti Pengurusan Pembangunan

 

1) Pelan Pembangunan

2) Pelan Pembahagian Tanah

3) Pelan Bangunan

4) Pelan Bangunan (Rumah Persendirian)

5) Pelan Pindaan & Pengubahsuaian (Renovasi)

 

 

Notis Penafian


Majlis Daerah Penampang tidak akan bertanggungjawab kepada sebarang kerosakan atau kehilangan harta benda disebabkan penggunaan sebarang maklumat dari laman web ini.

Maklumbalas mengenai laman ini? hubungi webmaster

2014-2015 Majlis Daerah Penampang