Bahagian Kejuruteraan


Objektif

Carta Alir Pemprosesan Pelan
Objektif


Kearah pembangunan yang teratur, moden, dan berwawasan disamping mengekalkan dan memelihara keindahan alam semulajadi.Fungsi Aktiviti
Penyelarasan dan pengawalan pembangunan di Daerah Penampang

1. Proses kelulusan pelan pembangunan

2. Proses kelulusan pelan bangunan

3. Proses kelulusan pelan perumahan dan kawasan perkadaran

4. Proses kelulusan penukaran zon

5. Proses kelulusan pelan renovasi bangunan

6. Proses kelulusan pelan infrastruktur/kemudahan awam (perparitan, jalanraya, sistem pembentungan najis, lanskap, lampu jeraya, kerja tanah)

7. Pengeluaran Sijil Pegangan (O.C.)

8. Proses kelulusan pelan pembahagian tanah

Penyelarasan dan perancangan projek pembangunan Majlis

1. Pembangunan lanskap bagi kawasan baru

2. Projek pembangunan baru

3. Mengurus pemanggilan tender/sebutharga Majlis

4. Menyediakan dokumen Tender/Sebutharga

5. Analisa Tender/Sebutharga

6. Mengurus pendaftaran kontraktor.

7. Penyeliaan dan pelaksanaan projek-projek

Perkhidmatan penyelenggaraan kemudahan awam

1. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem pembentugan najis Majlis

2. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan jalanraya Majlis

3. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan lampu jeraya

4. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan sistem perparitan

5. Menyelaras pembaikan dan penyelenggaraan kawasan lapang, taman rekreasi dan pusat perkelahan

Penyeliaan harta benda Majlis

1. Pembaikan kerosakan bangunan-bangunan Majlis

2. Pemeriksaan berjadual keatas bangunan-bangunan Majlis

Pengurusan mesyuarat

1. Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan Majlis

2. Mesyuarat Jawatankuasa Pelan Bangunan

3. Mesyuarat Jawatankuasa Penamaan Jalan dan Peredaran Trafik

4. Mesyuarat Jawatankuasa Kecantikan Bandar

5. Mesyuarat Lembaga Tawaran


Ke atas

Carta Alir Pemprosesan Pelan


Pelan pembangunan

Pelan bangunan

Pelan pembahagian tanah

Pelan pindaan & pengubahsuaian

Pelan bangunan (rumah persendirian)


Ke atas

Notis Penafian


Majlis Daerah Penampang tidak akan bertanggungjawab kepada sebarang kerosakan atau kehilangan harta benda disebabkan penggunaan sebarang maklumat dari laman web ini.

Maklumbalas mengenai laman ini? hubungi webmaster

1999-2010 Majlis Daerah Penampang