Tugu Pahlawan ini melambangkan kepada Daerah Tambunan kerana nama daerah ini diambil daripada TAMADON dan GOMBUNAN digabungkan menjadi TAMBUNAN. Tugu ini terletak di Pekan Daerah Tambunan.

 

LOKASI DAERAH TAMBUNAN