SANDAKAN MUNICIPAL COUNCIL
P.O. BOX 221, 90702 SANDAKAN
SABAH, MALAYSIA

MPS OPERATOR : 089-275400, 272439, 272460
Fax:: (089) 272112

Ketua Serta Pegawai Kanan Jabatan :

Datuk Dayang Adeline Leong, Presiden
Talian Terus : (089) 273753
Tel : (089) 275400 samb. 23
Faks Terus : (089) 272112
E-mel: presiden.mps@sabah.gov.my

A B M Fajeer, Timbalan Presiden I
Talian Terus : (089) 274311
Tel : (089) 275400 samb. 20
Faks Terus : (089) 222964
E-mel: tpresiden.mps@sabah.gov.my

Datu Thomas Lau Chi Keong, Timbalan Presiden II
Talian Terus : (089) 211404
Tel : (089) 275400 samb. 62
Faks Terus : (089) 222691
E-mel: tpresiden.a.mps@sabah.gov.my

Mohd Hamsan Hj Awang Supain, Setiausaha Perbandaran
Talian Terus : (089) 273994
Tel : (089) 275400 samb. 21
Faks: (089) 272112
E-mel: su.mps@sabah.gov.my

Lister Daungkil, Timbalan Setiausaha(Pentadbiran/Kewangan)
Talian Terus : (089) 273307
Tel : (089) 275400 samb. 26
Faks: (089) 272112
E-mel: tsu.a.mps@sabah.gov.my

Agnes Thien, Timbalan Setiausaha(Operasi)
Talian Terus : 273145
Tel : (089) 275400 samb. 19
Faks: (089) 272112
E-mel: tsu.b.mps@sabah.gov.my

Dorothy Majalang, Ketua Bahagian Pembangunan - Pengurus Harta & Pembangunan
Talian Terus : (089) 223419
Tel : (089) 275400 samb. 16
Faks Terus : (089) 217343
E-mel: pharta.mps@sabah.gov.my

Yap Siew Hen, Ketua Bahagian Bangunan - Jurutera Perbandaran Kanan
Talian Terus : (089) 273134
Tel : (089) 275400 samb. 11
Faks: (089) 272112
E-mel: irpk.mps@sabah.gov.my

Peter S. Ampadu, Ketua Bahagian Perbendaharaan Bendahari
Talian Terus : (089) 274653
Tel : (089) 275400 samb. 28
Faks: (089) 272112
E-mel: br.mps@sabah.gov.my

Joresah Lam,  Ketua Bahagian Pentadbiran - Penolong Setiausaha(Pentadbiran)
Tel : (089) 275400 samb. 39
Faks : (089) 272112
E-mel: pnsu.a.mps@sabah.gov.my

Mansur Mohd Kawi, Ketua Bahagian Perkhidmatan Am - Penolong Setiausaha(Operasi)
Tel: (089) 275400, 272439, 272460 samb. 43
Tel : (089) 275400 samb. 43
Faks : (089) 272112
E-mel: pnsu.b.mps@sabah.gov.my

Jeffery Aman, Ketua Bahagian Penyelidikan Dan Perancangan - Pegawai Sistem Maklumat
Talian Terus : (089) 272808
Tel : (089) 275400 samb. 10
Faks Terus : (089) 223667
E-mel: psm.mps@sabah.gov.my

Sapiah Hj. Aliasa, Ketua Bahagian Undang-undang, Pegawai Undang-Undang
Talian Terus : 224026
Tel : (089) 275400 samb. 34
Faks: (089) 272112
E-mel: plaw.mps@sabah.gov.my

Johny Ronggitom, Ketua Bahagian Penilaian - Pegawai Penilaian
Talian Terus : (089) 273219
Tel : (089) 275400 samb. 18
Faks : (089) 272112
E-mel: pnilai.mps@sabah.gov.my

Zainudin Aman, Ketua Bahagian Penguatkuasa - Pegawai Penguatkuasa
Talian Terus : (089) 211944/211586
Faks: (089) 272112
E-mel: pkk.mps@sabah.gov.my

Abidin Lee, Ketua Bahagian Perhubungan Awam - Pegawai Perhubungan Awam
Talian Terus : (089) 274659
Tel : (089) 275400 samb. 37
Faks : (089) 272112
E-mel: ppro.mps@sabah.gov.my

Norijah Hj. Sani, Ketua Bahagian Pembangunan Luar Bandar Pegawai Kerja Kanan
Talian Terus : (089) 221320
Faks: (089) 272112
E-mel:pkkn.mps@sabah.gov.my

Kakitangan Jabatan (menurut abjad):

Abu Hj Lele, Penolong Pegawai Sistem Maklumat
Tel: (089) 275400 samb. 65
Faks: (089) 272112
E-mel: pnpsm.mps@sabah.gov.my

Chan Hock Wing, Jurutera Kawalan Pembangunan
Talian Terus : (089) 273294
Tel: (089) 275400 samb. 13
Faks: (089) 272112
E-mel: irkawal.mps@sabah.gov.my

Nur Asmah Pang, Pembantu Khas Timbalan Setiausaha (Operasi)
Tel : (089) 275400 samb. 69
Faks: (089) 272112
E-mel: pa.tsu.b.mps@sabah.gov.my

Dewiwati Mahmud, Pembantu Tadbir Rendah
Tel: (089) 275400 samb. 61
Faks: (089) 272112
E-mel: pempt.c.mps@sabah.gov.my

Emily Yong, Pembantu Khas Timbalan Presiden II
Tel: (089) 275400 samb. 63
Faks : (089) 222691
E-mel: pa.tpresiden.a.mps@sabah.gov.my

Freda Tsen Kin Choi, Pembantu Khas Presiden
Tel: (089) 275400 samb. 22
Faks: (089) 272112
E-mel: pa.presiden.mps@sabah.gov.my

Hiew Tet Vui, Jurutera Penyelenggaraan
Talian Terus : (089) 222867
Tel: (089) 275400 samb. 12
Faks : (089) 272112
E-mel: ircare.mps@sabah.gov.my

Hj. Ahmad Abd. Karim, Pembantu Tadbir Rendah
Tel: (089) 275400 samb. 61
Faks: (089) 223667
E-mel: pemamr.mps@sabah.gov.my

Irene Johny, Sandakan Fest - Pembantu Tadbir,
Talian Terus: (089) 229751
Faks: (089) 272112
E-mel: sdkfest.mps@sabah.gov.my

Lee Khek Fook, Jurutera Projek
Talian Terus : (089) 273294
Tel: (089) 275400 samb. 14
Faks: (089) 272112
E-mel: irproj.1.mps@sabah.gov.my

Leong Yuk Keng, Operator Komputer
Tel: (089) 275400 samb. 61
Faks: (089) 223667
E-mel: opk.mps@sabah.gov.my

Mariam Moktar, Pembantu Khas Timbalan Presiden I
Tel: (089) 275400 samb. 57
Faks : (089) 272112
E-mel: pa.tpresiden.mps@sabah.gov.my

Mohamed Fairudeen Bin Mohamed Fajeer, Pembantu Tadbir
Tel: (089) 275400 samb. 61
Faks: (089) 223667
E-mel: pempt.b.mps@sabah.gov.my

Mohd Razak S. Hamid, Pembantu Tadbir
Tel: (089) 275400 samb. 61
Faks: (089) 223667
E-mel: pempt.mps@sabah.gov.my

Mu Su Mui, Operator Komputer
Tel: (089) 275400 samb. 61
Faks: (089) 223667
E-mel: opk.1.mps@sabah.gov.my

Nora Hamzah, Pembantu Khas Setiausaha Perbandaran
Tel: (089) 275400 samb. 56
Faks: (089) 272112
E-mel: pa.su.mps@sabah.gov.my

Paula Maikas, Pembantu Khas  Timbalan Setiausaha (P/K)
Tel: (089) 275400 samb. 55
Faks: (089) 272112
E-mel: pa.tsu.a.mps@sabah.gov.my

Sulaiman Ali, Pembantu Tadbir Rendah
Tel: (089) 275400 samb. 61
Faks: (089) 272112
E-mel: pemamr.a.mps@sabah.gov.my

Tabita Kuduh, Pegawai Kerja Personel,
Tel: (089) 275400 samb. 52
Faks: (089) 272112
E-mel: ktu.mps@sabah.gov.my

Vun Soon Chong, Jurutera Projek
Talian Terus : (089) 273014
Tel: (089) 275400 samb. 15
Faks: (089) 217343
E-mel: irproj.2.mps@sabah.gov.my

Zulfian Omrah, Pembantu Tadbir
Tel: (089) 275400 samb. 61
Faks: (089) 223667
E-mel: pempt.a.mps@sabah.gov.my
 

Sandakan Municipal Council Section Function
[ Development ] [ Administration ] [ Treasury ]
[ Valuation ] [ Planning & Research ] [ Legal ]
[ Building Engineering ] [ General Service ] [ District Development ]
............................. MPS Objective  


Sandakan Municipal Council
P.O.Box 221,
90702 Sandakan, Sabah, Malaysia.
Tel: 6089-275400/272460/271349/272439
Fax: 6089-272112