Banner Pejabat Daerah Beaufort

Jumlah Penduduk Daerah Beaufort

Berdasarkan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2010, 85.93% daripada jumlah penduduk Daerah Beaufort adalah terdiri daripada Warganegara Malaysia, dan selebihnya adalah bukan Warganegara Malaysia.

Jadual di bawah menunjukkan ringkasan Jumlah Penduduk Warganegara dan bukan Warganegara:

Warganegara Bukan Warganegara
Bumiputera Bukan Bumiputera 4,023 Orang
57,060 Orang 5,323 Orang

Sumber: Buku Taburan Penduduk dan Ciri-Ciri Asas Demografi, Jabatan Perangkaan Malaysia 2010

Berdasarkan Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia Tahun 2010, Penduduk Daerah Beaufort adalah sejumlah 66,406 orang terdiri daripada 33,843 orang lelaki (50.96%) dan 32,563 orang perempuan (49.04%).

Berikut merupakan pecahan penduduk mengikut bangsa:

Bil Bangsa Jumlah Peratus
1 Melayu 14,080 21.20%
2 Kadazandusun 11,372 17.12%
3 Bajau 3,443 5.18%
4 Murut 1,696 2.55%
5 Bumiputera Lain 26,469 39.86%
6 Cina 3,820 5.75%
7 Lain-Lain 1,358 2.04%
8 Bukan Warganegara 4,023 6.06%
Jumlah 66,406

Peratus Pecahan Penduduk Mengikut bangsa Daerah Beaufort Tahun 2010

Sumber: Buku Taburan Pemduduk dan Ciri-Ciri Asas Demografi, Jabatan Perangkaan Malaysia,2010

 

Website counter

Hakcipta terpelihara (c) Pejabat Daerah Beaufort 2013.
PENAFIAN: Pihak Pejabat Daerah Beaufort tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang dialami disebabkan penggunaan sebarang maklumat yang terdapat di dalam laman web ini
Laman ini sesuai dilayari dengan pelayar:
pelayar
Paparan Terbaik: 1024 x 768
Sebarang Pertanyaan Sila Email Kepada Webmaster