DM  177/26/01- TENAMBAK

Bil  Nama Kampung
1.

Jangkit

2. Kiaru  
3. Sawangan  
4. Tedung  
5. Tenambak
6. Menumpang  

DM    : 177/26/02   - TEMPORONG  

Bil  Nama Kampung
1. Batu Luang  
2. Bedungun  
3. Kasanduk  
4. Kiambor  
5. Kelugus  
6. Munjong  
7. Saliku  
8. Tombailik
9. Temporong  
10. Batu Abai  
11. Bakara  
 DM    : 177/26/03    - SITOMBOK  
Bil  Nama Kampung
1. Batayan  
2. Binturu
3. Gandangon  
4. Hujung Ayer  
5. Kabunau  
6. Kamansian  
7. Kapayan  
8. Kapuran
9. Kenangka  
10. Kinantungan  
11. Kiomson
12 Kuala Penyu  
13 Kulong-Kulong  
14 Kupang  
15 Lasak  
16 Manggis  
17 Nalitang  
18 Periok-Periok  
19 Rimbaan  
20 Sungai Labuan  
21 Kakaporan
22 Berek Polis  
23 Berangkok  
24 Pekan Kuala Penyu
DM    : 177/26/04  - PALU-PALU
Bil  Nama Kampung
1. Ilanun  
2. Kitang
3. Palu-Palu  
4. Purun
  DM    : 177/26/05    - BUNDU
Bil  Nama Kampung
1. Batu 4  
2. Batu 5  
3. Bonsisiug  
4. Bundu  
5. Gana
6. Janang  
7. Jonsiong  
8. Kalanganhan  
9. Kalansatan  
10. Kaparing  
11. Kasampa  
12 Katagilung
13 Kekansa  
14 Sabandar  
15 Tagilong  
16 Tanglian  
17 Taran
18 Tulong  
   DM    : 177/26/06  - MELAMPAI  
Bil  Nama Kampung
1. Malampai  
2. Menunggang  
3. Sikatan  
4. Sugira  
5. Gorowat
6. Kayul  
 DM    : 177/26/07    - MANSUD  
Bil  Nama Kampung
1. Mansud  
 DM    :177/26/08    - KARUKAN
Bil  Nama Kampung
1. Karukan  
DM    : 177/26/09 - KILUGUS  
Bil  Nama Kampung
1. Kalampun  
2. Kilugus  
3. Siaon  
4. Sinapokan  
DM    : 177/26/10 - TANGJUNG ARU  
Bil  Nama Kampung
1. Batu Linting
2. Sangkabok
3. Tangjung Aru  
DM    : 177/26/11 - MALIKAI
Bil  Nama Kampung
1. Jagus  
2. Lambidan  
3.  Malikai  
DM    : 177/26/12 - MENUMBOK
Bil  Nama Kampung
1. Bakarang  
2. Bambangan  
3. Kinanap  
4. Mempakul
5. Menumbok  
6. Paringan
7. Tanjung Amas  
8. Jungkun  
9. Bukit Nuri  
10. Sarap  
11. Berek Polis  
12 Seberang  
13 Darat  
14 Tepi Laut  
15 Sikalong
16 Telisai  
Dikemaskini oleh Pendaftaran Pemilihan Pejabat Daerah Kuala Penyu
Pada: 14 Januari 2013