MISI
PEJABAT DAERAH KUALA PENYU, SABAH

Pejabat Daerah akan terus berusaha secara aktif dalam memimpin dan menyelaras program / pembangunan bersama agensi-agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan dan Pihak Swasta.

Seluruh jentera dan agensi kerajaan di daerah Kuala Penyu digembeling bagi melaksanakan pembangunan daerah yang progressif, bersih, indah dan menarik

Mengetuai Pentadbiran Daerah dengan mempastikan kualiti Perkhidmatan Awam Pejabat Daerah memenuhi kehendak RG

Merancang dan melaksanakan semua projek Pembangunan Daerah yang terancang dan sistematik

 Berperanan membasmi kemiskinan masyarakat luar bandar dan mewujudkan suasana hidup masyarakat yang selamat, aman dan harmoni.

Dikemaskini pada 2 Sept,2008