Objektif & Dasar Jabatan
 
OBJEKTIF
  • Mewujudkan anggota perkhidmatan yang berwawasan, komited dan berkualiti untuk memenuhi kehendak pelanggan.
  • Berperanan mengubah pemikiran, sikap dan persepsi masyarakat luar bandar agar selaras dengan pembangunan global dunia masakini iaitu zaman Teknologi Informasi ( IT ).
  • Berperanan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat luar bandar. Mewujudkan usahawan kecil dan sederhana.
  • Menggerak usaha-usaha pembangunan bersepadu dikalangan agensi kerajaan diperingkat daerah, terutam sekali penyelarasan dan pembangunan.
  • Bertindak sebagai penghubung dan penyambung lidah kerajaan diperingkat daerah.
  • Melaksanakan dasar-dasar umum kerajaan.
  • Mewujudkan suasana hidup masyarakat yang selamat, aman dan harmoni dengan mempastikan keselamatan sentiasa terkawal.

    

NILAI - NILAI MURNI
P Profesional dan Proaktif  Anggota sentiasa Profesional dan Proaktif.
E Efisyen dan  Efektif Pengurusan Efisyen dan Efektif untuk memuaskan hati pelanggan.
N Nilai Nilai murni dan beretika dalam melaksanakan tanggungjawab.
Y  Yakin  Yakin boleh mencapai visi dan misi organisasi.
U Unggul PDKP sentiasa Unggul sebagai pusat pentadbiran daerah.


 Dikemaskini pada 23 Oktober,  2008