Senarai Jabatan Negeri & Persekutuan dan Badan Berkanun Daerah Kuala Penyu

il Nama Jawatan / Gelaran
Alamat / Nombor Telefon/Fak
1 Pegawai Daerah Pejabat Daerah,
Peti Surat No 27,
89747 Kuala Penyu

Tel: 087-884715, 884364
Fax: 087-884229
2 Pegawai Penguasa
 
Jabatan Pertanian, 
Peti Surat Bil. 08, 
89747 Kuala Penyu
Tel: 087-884220, 884205
Fax: 087-884220
3 Pegawai Penguasa Jabatan Perikanan,
Peti Surat 56,
89747 Kuala Penyu
Tel: 087-884477, 884237
Fak: 087-884378
4 Pegawai Penguasa Jabatan Perkhidmatan Haiwan,
& Perusahaan Ternak,
Peti Surat 43,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884348
Fak: 087-884348
5 Jurutera Daerah Jabatan Kerja Raya,
Peti Surat 47
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884381, 884131
Fak: 087-884216
6 Pegawai Kerja Kanan Majlis Daerah,
Peti Surat 120
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087- 884709
Fak: 087-884709
7 Pegawai Penguasa Koperasi Pembangunan Desa,
Peti Surat 141,
897474 Kuala Penyu
Tel: 087-884475
8 Pegawai Penguasa Lembaga Industri  Getah Sabah,
Peti Surat 144,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884227
9 Penolong Jurukur Jabatan Tanah Dan Ukur Daerah,
Peti Surat 132,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884263
10 Pegawai Kebajikan Jabatan Kebajikan Daerah,
W.D.T 14,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884280
11 Bendahari Daerah Pejabat Bendahari Daerah,
Peti Surat 130,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884280
12 Pengurus Kawasan SESB Daerah,
Peti Surat 39,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884251
Fak: 087-884805
13 Pegawai Penguasa Pejabat Ko-Nelayan,
Peti Surat 86,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884278
14 Juruteknik Air Jabatan Air Daerah,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884342
15 Pegawai Kebudayaan Kementerian Kebudayaan,  Belia dan Sukan Negeri,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884072
16 Penolong Pegawai Pendaftar Jabatan Pembangunan Sumber Manusia,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-885229
17 Pemimpin Kemajuan Rakyat Pemimpin Kemajuan Rakyat,
Kawasan N.21
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-885608
18 Pegawai Penguasa Taman-Taman Sabah,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884514
19 Ketua Perpustakaan Perpustakaan Daerah,
Peti Surat 49
897747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884262
20 Penyelia Tanah Pejabat Penolong Pemungut Hasil Tanah,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884377
Fax:087-884377
21 Pengurus Besar Pertubuhan Peladang Kawasan,
Daerah Kuala Penyu
89747 Kuala Penyu.

Tel: 087-885712
Fax:087-885961
22 Pegawai Penguasa Pusat Informasi Rumbia
Jabatan Perhutanan
Daerah Kuala Penyu,
89747 Kuala Penyu.

Tel: 087-897078
Fax:
23 Pen. Peg.Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah,
Daerah Kuala Penyu,
89747 Kuala Penyu.

Tel: 087-884162
Fax:087-884162
Jabatan Persekutuan
Bil Jawatan / Gelaran 
Alamat / Nombor Telefon / Fak
1 Pengarah  Hospital Daerah,
Daerah Kuala Penyu
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884

Fak: 087-884212
2 Pegawai Perubatan Klinik Kesihatan,
Peti Surat 144,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884333
Fak: 087-884079
3 Pegawai Penerangan Daerah Jabatan Penerangan Daerah,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884240
Fak: 087-884402
4 Ketua Balai Balai Bomba dan Penyelamat
Daerah Kuala Penyu
Peti Surat No 128,
89747 Kuala Penyu
Tel :087-884221
Fax :884225
5 Pengurus Cawangan Pos Malaysia Berhad,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884224
6 Pengurus Kawasan Telekom Malaysia Berhad,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884234
Fak: 087-884100
7 Penyelia KEMAS KEMAS Daerah,
Peti Surat 81
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884267
8 Ketua Polis Balai Balai Polis Daerah,
Peti Surat 21,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884222
9 Pegawai Perhubungan Pejabat RELA Daerah,
89747 Kuala Penyu.
T
el: 087-885377
Fak: 087-885377
10 Pembantu Kanan Jabatan Pendaftaran Negara,
Peti Surat 122,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884176
11 Pegawai Pendidikan Daerah Jabatan Pendidikan Daerah,
Peti Surat 24,
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884240
Fak: 087-884402
12 Pegawai Pengurus Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Peti Surat
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-885915
Fak: 087-885915
13 Ketua Kastam Daerah  Kastam Di Raja Malaysia
Peti Surat 121
89747 Kuala Penyu.
Tel: 087-884541
Fak:

Senarai Jabatan Negeri & Persekutuan  Sekolah   Tabika & Taska

Dikemaskini oleh PDKP
pada 07 Jun 2010