BIL
AKTIVITI
TEMPOH
01
Menerima panggilan telefon dalam tempoh 3 deringan.
3 deringan
02
Mengeluarkan surat-surat jemputan mesyuarat ( dari tarikh mesyuarat ditetapkan )
10 hari
03
Pembatalan setem Hasil dan Pendaftaran SUrat Perjanjian.
3 minit
04
Menerima dan merekodkan tempahan rumah rehat.
3 minit
05
Menyerahkan kunci rumah rehat kepada pelanggan.
2 minit
06
Menerima dan merekod tempahan bilik mesyuarat.
3 minit
07
Melayan dan memberi khidmat nasihat kepada orang awam yang memerlukannya.
5 minit
08
Memaklumkan keputusan mendiami rumah kerajaan ( selepas mesyuarat ).
3 hari
09
Mengedar minit mesyuarat.
5 hari
10
Mengeluarkan waran tangkap, lunatik dan menandatangani tahanan reman.
10 minit
11
Mendengar kes-kes mahkamah majistret dalam bidangkuasa Majistret Kelas II.
30 minit
12
Menandatangani resit-resit yang dikeluarkan oleh Mahkamah Majistret.
3 minit
13
Memproses dan mengeluarkan Lesen Niaga:
a) Permohonan Baru.
b) Pembaharuan.
3 hari
14
Mengeluarkan resit-resit pembayaran am.
2 minit
15
Menyiapkan laporan bulanan pada setiap hujung bulan.
180 minit
16
Menghantar Duit Kutipan setiap hari ke Bendahari Daerah jika ada pungutan.
5 minit
17
Memproses tuntutan/pembayaran balik bil/invois dari tarikh terimaan bil, tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan dan arahan perbendaharaan.
2 hari
18
Memproses elaun bulanan Wakil Ketua Anak Negeri, Ketua Kampung, Ketua Masyarakat Cina dan Pengerusi JKKK.
2 hari
19
Menyesuaikan perbelanjaan bulanan ( Reconcialation ) dari tarikh terimaan penyata.
5 hari
20
Menyesuaikan akaun deposit, amanah, pelbagai, pendahuluan diri dan pinjaman kenderaan dari tarikh terimaan penyata.
5 hari
21
Menyediakan LPO/GWO.
7 hari
22
Menjawab teguran audit dari tarikh terimaan surat/teguran.
7 hari
23
Menerima dan memproses permohonan projek luar bandar, membuat lawatan tapak dan mengemukakannya kepada agensi berkenaan.
7 hari
24
Memproses dan menyerahkan surat tawaran kerja/projek selepas menerima waran peruntukan.
21 hari
25
Menyediakan Perintah Kerja Am dan Pesanan Pembelian Rasmi ( selepas pelaksanaan menerima tawaran ).
7 hari
26
Memproses tuntutan pembayaran projek selepas Pengesahan Siap Projek.
3 hari
27
Menyedia dan mengemukakan laporan bulanan projek setiap awal tahun.
3 hari
28
Menerima dan menyelesaikan Tuntutan Waris Tanah, Akaun-Akaun Bank dan senjatapi.
35 hari
29
Menerima/memproses permohonan anak angkat.
35 hari
30
Menghantar saman dan sepina dalam tempoh 21 hari sebelum bicara.
21 hari
31
Memproses/mengeluarkan Surat Pengesahan Perkahwinan, Keturunan, Kematian dan lain-lain.
30 minit
32
Menerima dan menyelesaikan aduan orang awam/kes Mahkamah Anak Negeri dan memberikan khidmat nasihat.
7 hari
33
Mengemukakan laporan kes-kes selesai tertangguh kepada Majlis Hal Ehwal Anak Negeri setiap awal bulan.
3 hari
Sumber: Pejabat Daerah Kuala Penyu. 
Dikemaskini pada 6/2/2003