Bilangan penduduk mengikut perbandingan penduduk negeri dan daerah, peratusan, pertambahan isi rumah dan tempat kediaman.

Klik untuk melihat.

 
 PEJABAT DAERAH KUALA PENYU

1. LATAR BELAKANG DAERAH
 

1.1. Daerah Kuala Penyu terletak dalam bahagian Pedalaman Bawah. Jarak dari Pekan Kuala Penyu adalah seperti berikut:
 
DARI
JARAK ( KM )
Kota Kinabalu 
( Melalui Beaufort )
135
Beaufort 38
Menumbok 44
Membakut 29.6

Boleh dihubungi dengan bot laju dari Wilayah Persekutuan Labuan melalui Menumbok. Hampir semua kampung boleh dihubungi dengan jalanraya.

1.2. Keluasan

Keluasan Daerah Kuala Penyu ialah 45,326 hektar /112,000 ekar / 453 KM persegi termasuk Daerah Kecil Menumbok 19,166   hektar ( 42.3% ) daripada jumlah keluasan ini, seluas 23,070 hektar ( 57,000 ) atau 51% adalah sesuai untuk pembangunan pertanian. Bagaimanapun, setakat akhir tahun 2000 hanya 28% daripada keluasan yang sesuai untuk pertanian ( 6443 hektar ) telah diusahakan.

1.3. Topographi dan Iklim

Bentuk muka bumi ialah rata, tanah paya dan berbukit bukau setinggi 100-500 kaki. Iklim tidak menentu tetapi lazimnya cuaca bermula pada januari hingga April dan hujan turun mulai Mei hingga Disember. Suhu harian adalah diantara 25C dan 29C. Purata curahan hujan bulanan ialah 178MM, manakala jumlah curahan hujan ialah diantara 1,582MM hingga 3,025MM.

1.4. Penduduk

Bilangan penduduk Daerah Kuala Penyu mengikut Banci Penduduk Malaysia adalah seperti berikut:
 
 

TAHUN
BILANGAN
1980 12,684
1991 14,271
2000 17,228
2008 22,367

Suku kaum yang terdapat: Kadazan Tatana, Brunei, Bisaya, Kedayan, Bajau, Cina dan lain-lain.

1.5. Bilangan Kampung

A) Daerah Kuala Penyu
 

MUKIM
BIL. KAMPUNG
Sitompok 12
Bundu 10
Kerukan 09
Mantabawan 06
Jumlah 37

B) Daerah Kecil Menumbok
 
 

MUKIM
BIL. KAMPUNG
Mempakul 07
Tanjung Aru 07
Kilugus 07
Jumlah 21

Jumlah Keseluruhan: 58 Kampung

1.6. Penduduk dan penempatan

Komposisi mengikut suku kaum dan kosentrasi tempat tinggal adalah seperti berikut:-
 
 
Suku Kaum
Jumlah
Peratus
Lokasi
Bisaya 6,981 28% Mukim Kilugus
Mukim Kerukan
Brunei 6,380 26% Mukim Mempakul & Mentabawan.
Dusun Tatana 7,885 32% Mukim Bundu & Sitompok
Bajau 1,471 06% Mukim Sitompok
Kedayan 1,305 05% Mukim Melikai
Cina 488 02% Mukim Sitompok
Lain-lain 390 01% Berselerak

Jumlah keseluruhan: 22,367 orang


Sumber: Pejabat Daerah Kuala Penyu.
Dikemaskini  pada 23/10 /2008 .