Bil Nama Ketua Kampung /Ketua Masyarakat Cina Nama Kampung
1.

KK. Jainal Adam

Kampung Kitang

2

KK. Ag.Buntar @ Ali Hashim Osman

Kampung Palu-Palu   
3

 KK. Angin Bin Opor

Kampung Purun (Pasir)
4

KK. Rosidi @ Gul Nuriman        

Kampung Kabunau
5 KK. Intim Palanak        Kampung Sungai Labuan
6 KMC. Yam Ah Pau  Pekan Kuala Penyu 
7 KK. Awang Ahmad Hj. A.M. Arshad Kampung Binturu
8 KK. Mandi Mastar Kampung Jangkit
9 KK. Lee Juck Rin @ Lee Jush Rin Kampung Kiaru
10 KK. Mandi Mastar Kampung Linsuk
11 KK.Suaily Bin Osop Kampung Tenambak
12 KK. Assneh Bin Barahim Kampung Tedong/Badungun
13 KK. Guanis Isuh              Kampung Menumpang
14 KK.Jenuang Binsin @ James           Kampung Kiambor
15 KK. Kimsin @ Kiti Julih        Kampung Nalitang/Rimbaan
16 KK. Jiris Samat   Kampung Tempurong
17 KK. Thomas Justin              Kampung Janang
18 KK. Pretty @ James Anin               Kampung Bundu Batu 4
19 KK. Tawin Buga               Kampung Kabatung
20 KK. Engkuan Nini               Kampung Bundu Tarah
21 KK. Julius Tanak             Kampung Tagilung
22 KK. Tai Chee Yong            Kampung Kayul
23 KK. Nuri Suram         Kampung Gorowot
24 KK. Uchang Bin Apau           Kampung Menunggang
25 KK. Kassim Buas              Kampung Melampai
26 KK. Ongsang Ayang              Kampung Kekapor
27 KK. Rasni Asrin            Kampung Parit
28 KK. Ubak utar              Kampung Kerukan
29 KK. Sally Mokti             Kampung Mansud
30 KK. Moin Atar            Kampung Gimba
31 KK. Ag. Saptu Bin Kassim@ Ag. Saptu Bin Jadul               Kampung Berangkok
32 KK. AK Baktir bin Hassan              Kampung Binsulok

 

Dikemaskini oleh Pejabat Daerah Kuala Penyu  pada 22 Oktober 2010