Hari Bertemu Pelanggan pejabat ini telah diadakan sejak/bermula 27 Julai 2002
Pejabat Daerah,
Peti Surat 27, 89747 Kula Penyu, Sabah, Tel: (087) 884363, 884364, 884231,884715,  Faks: (087) 884229
E-Mail: Webmaster