Anda sekarang berada di : Laman Utama > Profil Jabatan > Bahagian Pembangunan

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

 

Visi

Ke arah daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

Misi

  • Mewujudkan Daerah yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

  • Mengoptimumkan penggunaan sumber dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab ke arah pencapaian wawasan daerah.

  • Menggerakkan pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi dengan mengambil kira pemuliharaan dan kelestarian serta jati diri tempatan dalam perlaksanaan ke arah menjadi daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

Objektif

  • Memainkan peranan utama bagi menggerakkan pembangunan fizikal dab sosio-ekonomi dengan mengambilkira aspek-aspek pemuliharaan dan kelestarian alam sekitar serta identiti daerah ke arah menjadikan Lahad Datu yang membangunkan, terancang, sejahtera dan berbudaya.

  • Berusaha dengan gigih bagi mewujudkan unit pentadbiran yang membangun, sejahtera dan berbudaya.

  • Berusaha secara bijaksana bagi mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber dan melaksanakan dengan gigih tugas-tugas dan tanggungjawab ke arah pencapaian wawasan unit pentadbiran.