Anda sekarang berada di : Laman Utama > Profil Jabatan > Bahagian Pentadbiran

BAHAGIAN PENTADBIRAN

 

Visi

Ke arah unit pentadbiran yang lebih systematik, berilmu, berwibawa, berbudaya dan sejahtera.

Misi

  • Mewujudkan unit pentadbiran yang berdaya maju, terancang dan berbudaya.

  • Merancang, mengurus unit pentadbiran dengan cekap, telus dan berkualiti.

  • Pengurusan dan pentadbiran fizikal serta sosio-ekonomi secara berkualiti dan berkesan dengan mengambil kira pemuliharaan dan kelestarian persekitaran serta jati diri tempatan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi unit pentadbiran yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

Objektif

  • Memelihara persekitaran kerja yang terancang, ketulusan, serta berorentasikan hasil kerja yang memuaskan dan bertanggungjawab.

  • Berusaha dengan gigih bagi mewujudkan unit pentadbiran yang membangun, sejahtera dan berbudaya.

  • Berusaha secara bijaksana bagi mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber dan melaksanakan dengan gigih tugas-tugas dan tanggungjawab ke arah pencapaian wawasan unit pentadbiran.