Anda sekarang berada di : Laman Utama > Profil Jabatan > Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

 

Usaha-usaha penambahbaikan Piagam Pelanggan. Mengkaji dan membina semula Piagam Pelanggan PDLD

Menganalisa perkara-perkara yang termaktub dalam Piagam Pelanggan.

CONTOH

  • Memendekkan proses kerja. ( Proses permohonan lesen / Pembaharuan Lesen ).

  • Mengkaji Perlaksanaan MS ISO 9000. (simplify)

 

KAMI WARGA PEJABAT DAERAH LAHAD DATU BERIKRAR UNTUK MEMBERI LAYANAN MESRA, SAKSAMA DAN ADIL KEPADA SETIAP PELANGGAN YANG BERURUSAN DI PEJABAT DAERAH.

Bahagian Pembangunan

Bil Urusan Tempoh
1 Mengambil tindakan aduan daripada pelanggan 1 Minggu
2 Memaklumkan kepada pelanggan mengenai penerimaan permohonan projek 1 Minggu
3 Menyediakan menerima pesanan pembelian (L.P.O) kepada pembekal 1 Hari
4 Penyediaan skop / spesifikasi kerja 3 Hari
5 Menyiapkan arahan kerja (G.W.O) kepada kontrak 1 Hari
6 Memproses tuntunpembayaran projek maklumbalas secara bertulis kepada pelanggan mengenai 2 Minggu
7 Permohonan pelanggan kepada pihak berkuasa yang meluluskan kewangan 1 Bulan
8 Memproses borang pelanggan JKKK / JKDB / KETUA KAMPUNG 1 Hari
9 Memastikan setiap projek yang dilaksanakan menepati skop spesifikasi dan kos yang ditetapkan 1 Hari

 

Unit Kewangan

Bil Urusan Tempoh
1 Mengurus pembayaran kepada pembekal 2 Minggu
2 Menyediakan pesanan pembelian tempahan dan perintah kerja Am 1 Hari
3 Memproses pendaftaran SURATCARA / DOKUMEN 2 Hari
4 Meluluskan dan mengeluarkan lesen berniaga 2 Hari
5 Mengeluarkan lesen arakyang memabukkan, lesen melelong dan lesen pemberi pinjam wang 1 Hari
6 Mengurus pembayaran elaun Ketua Masyarakat dan JKKK Mengikut Jadual Perbendaraan
7 Mengurus emolumen kakitangan Mengikut Jadual Perbendaraan