Anda sekarang berada di : Laman Utama > Profil Jabatan > Visi,Misi & Objektif

VISI, MISI & OBJEKTIF

 

Visi

Ke arah Daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

Misi

  • Mewujudkan daerah yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

  • Mengoptimumkan pembangunan sumber dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab ke arah pencapaian wawasan daerah.

  • Menggerakkan pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi dengan mengambil kira pemuliharaan dan kelestarian persekitaran serta jatidiri tempatan dalam pelaksanaan ke arah menjadikan daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

  • Berusaha dengan gigih secara reaktif dan produktif ke arah kecemerlangan bagi mewujudkan daerah yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

  • Berusaha secara bijaksana dalam mengoptimumkan penggunaan sumber dan gigih untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ke arah pencapaian wawasan daerah, dan;

  • Memainkan peranan utama dalam menggerakkan pembangunan fizikal dan sosio-ekonomi yang seimbang antara Bandar dan luar Bandar dengan mengambilkira aspek pemeliharaan dn kelestarian persekitaran serta identiti tempatan kearah mewujudkan daerah Lahad Datu yang membangun, terancang, sejahtera dan berbudaya.

Objektif

  • Memainkan peranan utama bagi menggerakkan dan sosio-ekonomi dengan mengambilkira aspek-aspek pemuliharaan dan kelestarian alam sekitar serta identiti daerah Lahad Datu yang membangun, sejahtera dan berbudaya.

  • Berusaha dengan gigih bagi mewujudkan Lahad Datu yang membangun, sejahtera, terancang dan berbudaya.

  • Berusaha secara bijaksana bagi mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber dan melaksanakan dengan gigih tugas-tugas dan tanggungjawab kea rah pencapaian wawasan daerah.