[kembali ke Profail Daerah]

Bangunan Lama Pusat Pentadbiran Daerah Penampang

wpe4.jpg (32041 bytes)

Pewujudan Pusat Pentadbiran Daerah Penampang

(a) Cadangan untuk pewujudan Pusat Pentadbiran Daerah Penampang telah dibuat oleh Residen Pantai Barat, Mr. A.G.C. Irving pada Ogos, 1925.  Bangunan Pusat Pentadbiran Daerah Penampang telah dibina di Kasigui ditapak Pejabat JKR, Penampang terletak sekarang.  Pusat Pentadbiran Daerah ini berpindah ke Bangunan Urusetia Daerah Penampang yang baru apabila status Daerah ini dinaikan taraf sebagai Daerah penuh pada tahun 1971.

(b) Pentadbiran Daerah Penampang adalah di bawah Pegawai Daerah Jesselton pada waktu itu. Seorang pegawai bergelar DADO (Deputy Assistant District Officer) ditempatkan di Penampang. Jawatan ini diganti dengan jawatan Penolong Pegawai Daerah sehingga tahun 1970. Status daerah dinaik taraf sebagai Daerah Penuh pada tahun 1971. Pegawai Daerah yang pertama ditukarkan ke Daerah Penampang ialah Encik Justine G. Mak.

(c) Senarai nama-nama Pegawai Daerah yang pernah berkhidmat di Daerah Penampang adalah seperti berikut:-

             Nama

Tempoh Perkhidmatan

Encik Justine G. Mak 1971 - 1972
Encik Roger Dunstan 1973
Encik Mohd. Fauzi Kou 1974
Encik Joseph Lanjuat 1975
Encik Yahya Ahmad Shah 1975-1976
Encik Osmund Yapp 1976 (Mac-Disember)
Encik Patrick Michael (Datuk) 1977
Encik Ignatius J. Bantoi (Datuk) 1977 - 1979
Encik Simon Gonsilou 1980 - 1982
Encik Clarence Bongkos Malakun(Datuk) 1983 - 1984
Encik Simon Gonsilou 1985
Encik Ebin Sabin 1986 - 1989
Encik George W. Leong 1990 - 1992
Encik Norbert Lee 1992 - 1994
Encik Jumahad Miassin 1994 - 1996
Encik James Loijin 05.01.1996 – 15.11.2002
Encik Stephen L. Sondoh 15.11.2002 – 07.02.2007
Encik Nicholas @ William Sampil 12.02.2007 – (sekarang)

 

Asal-Usul Nama Daerah Penampang

Nama daerah Penampang diambil dari nama salah sebuah kampung yang terawal diwujudkan bernama Kg.Penampang.  Kampung ini mendapat nama dari perkataan 'Pampang' yang bererti batu besar.  Ini kerana pada zaman dahulu banyak batu besar terdapat dikawasan Kg.Dambai ditepi Sungai Moyog/Petagas dimana Kg. Penampang terletak sekarang. Lama-kelamaan sebutan "Pampang" bertukar menjadi Penampang.(Perlu diambil perhatian bahawa bangunan Gereja St.Michael Penampang dibina dengan menggunakan batu besar dari kawasan Kg.Penampang)

 

Keluasan Daerah Masa Kini

178.948 batu persegi (keluasan asal daerah Penampang ialah 180 batu persegi, menjadi 178.948 batu persegi apabila kawasan seluas 260 ekar atau 0.406 batu persegi diletakkan dalam kawasan Kota Kinabalu pada 28 Jun 1999).

 

Bilangan dan Pecahan Penduduk

Anggaran Penduduk pertengahan tahun 2009:

    Suku Kaum  Jumlah Orang
1. Kadazan/dusun                             

66,074

2. Cina

36,774

3. Melayu

29,987

4. Bajau

17,861

5. lain - lain

  7,171

  Jumlah

157,867

Sumber: Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia 2009

 

Kawasan Pilihanraya

Kawasan Pilihanraya parlimen P.174 Penampang dibahagikan kepada dua kawasan Pilihan Raya Negeri, Iaitu N.20 Moyog dan N.19 Kapayan.

 

Bentuk Muka Bumi/Topografi

Daerah Penampang merupakan salah satu daerah yang terletak di Bahagian Pantai Barat negeri Sabah dan bersempadan dengan Daerah Kota Kinabalu, Tuaran, Papar dan Tambunan.

Daerah Penampang mempunyai dua bentuk muka bumi yang berbeza iaitu kawasan tanah dataran rata yang mengunjur sehingga ke persisiran pantai dan kawasan tanah tinggi yang terdiri daripada bukit-bukau di banjaran Crocker.   Hampir 70% bentuk mukabumi di Daerah Penampang adalah terdiri daripada kawasan tanah tinggi.  Manakala 30% lagi adalah terdiri daripada kawasan tanah rendah yang membentuk dataran alluvium yang subur.

Perbezaan dua jenis bentuk muka bumi yang ketara di Daerah Penampang ini, jelas menunjukkan bahawa ruang pembangunan di Daerah Penampang adalah terhad dan terbatas dan seterusnya menjadi penghalang kepada pembangunan di masa hadapan.

Hasil daripada halangan fizikal tersebut juga, hampir 80% daripada penduduknya tertumpu di kawasan persisiran pantai yang rata dan subur, di kawasan berdekatan dengan sungai dan juga di kawasan yang berkecerunan rendah.

Memandangkan ruang tapak pembangunan yang terhad di Daerah Penampang, secara lansung telah mendorong pembangunan dilakukan di kawasan-kawasan tanah tinggi yang menyebabkan kerja-kerja pemotongan bukit berlaku.

Pecahan Peratusan Anggaran Gunatanah di Daerah Penampang adalah seperti berikut:-

Gunatanah

Peratus(%)
Petempatan (Pembangunan Tepu) 20%
Village dan Countryside 10%
Tanah Tinggi (Ridge Conservation) 15%
Hutan Simpan (Croker Range Forest Reserve) 50%
Kawasan Tadahan Air (Water catchment area) 5%
Sumber:Kajian JPBW,2001

 

Bilangan Mukim

Kawasan N.20 Moyog

Mukim Bil Kampung
(a)  Mukim 1 01 Buayan
02 Babagon
03 Kipouvo
04 Kibunut
05 Longkogunggan
06 Moyog
07 Madsiang
08   Notorus
09   Tampasak
10  Timpangoh Laut
11 Terian
12 Togudon
(b) Mukim II 01 Babaig
02 Inobong
03 Kibabaig Proper
04 Kimoligan
05 Kolopis
06 Putaton
07 Pogunon
08 Penampang
09 Sarapung
10 Tindai/Tanaki/Kambau
11 Dabak
(c)   Mukim III 01 Bokok/Kituau
02 Babah/Bunduon
03 Dubah
04 Hubah
05 Limbanak
06 Maang
07 Nambazan
08 Penapah/Kondis
09 Ramayah
10 Sugud
11 Tinduuzon
(d) Mukim IV 01 Guno
02 Baru
03 Terawih
04 Kopimpinan
05 Mahandoi
06 Kurai Kandazon
07 Sukod
  08 Bukitas

Kawasan N.19 Kepayan

Bil Kampung

01

Ganang
02 Peringatan
03 Koidupan
04 Kobusak Nosoob
05 Mogoputi
06 Nosoob Baru
07 Tunoh
08 Kepayan
09 Pekan Kepayan
10 Pekan Donggongon
11 Pekan Lido
12 Taman Nosoob
13 Taman Derlima
14 Taman Oriental
15 Perumahan Kepayan