ufo
banner

SM2
SM2 (Peribadi)
SPINS
Pay A3
Sisphans
Slip Gaji Online
E-Cuti

E-Izin Seminar
E-Pergerakan
E-Izin Keluar Negeri
E-Prestasi
E-PekelilingINFO Ringkas 2013

Mesyuarat Kutipan Tabung Pahlawan membincangkan kutipan yang sedang dijalankan. Kutipan melibatkan semua penduduk setempat, Ketua-Ketua Jabatan, Agensi-Agensi Kerajaan, Pemuda dan Putri UMNO.Seramai 32 orang menerima Dividen Lembu dalam Majlis penyerahan Dividen Lembu yang diadakan di Dewan Masyarakat Semporna. Keutamaan diberikan kepada peserta e-Kasih dan Majlis penyerahan disampaikan oleh Datuk Sri Panglima Mohd. Shafie Apdal.


Perasmian Jambatan Pulau Lihak--Lihak telah disempurnakan dan dirasmikan oleh Datuk Sri Panglima Mohd. Shafie Apdal. Pembinaan Jambatan adalah bagi menghubungkan Tanah Besar Daerah Semporna dengan Lihak-Lihak bagi kemudahan 9 Buah kampung iaitu Kg. Sungai Nasib, Kg. Rasak, Kg. Lihak-Lihak, Kg. Siaban, Kg. Sungai Barung, Kg. Batu-Batu, Kg. Tampi Kapor, Kg. Bakung-Bakung dan Kg. Bakung-Bakung Hujung.Perasmian Pecah Tanah Tapak Logi Baru Air di Sungai Intan Semporna telah dirasmikan oleh Datuk Sri Panglima Mohd. Shafie Apdal. Pembinaan tapak loji baru ini bertujuan untuk menampung keperluan bekalan air sedia ada yang tidak mencukupi bagi menampung keperluan harian penduduk Daerah Semporna dan Pulau-Pulau yang berdekatan.dasarprivasi dasarkeselamatan penafian arkib