Fungsi Jabatan

FUNGSI PEJABAT DAERAH TAMBUNAN

Pejabat Daerah merupakan Penyelaras (chief coordinator) ke atas semua aktiviti pembangunan di Peringkat daerah dan sebagai cawangan tempatan kepada Urus Setia Negeri (State secretariat) dan kerajaan Persekutuan. Objektif-objektif jangka panjang oleh kerajaan adalah selaras dengan Dasar Ekonomi Baru iaitu pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Objektif penting yang harus dicapai oleh Pejabat Daerah ialah:

  • Permodenan taraf hidup masyarakat luar bandar
  • Penyediaan kemudahan-kemudahan asas
  • Pengujudan Peluang pekerjaan
  • Pembangunan masyarakat

TANGGUNGJAWAB DAN AKTIVITI BAHAGIAN PEJABAT DAERAH

Pejabat Daerah Tambunan mempunyai empat (4) bahagian utama iaitu:

  • Bahagian Pentadbiran Am dan Kewangan
  • Bahagian Pembangunan
  • Bahagian Mahkamah¬†
  • Bahagian Tanah

Tanggungjawab dan aktiviti setiap bahagian adalah :